Op 21 oktober verwelkomde Minister van Buitenlandse Zaken Sophiè Wilmes enkele tientallen jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in het kader van het Benelux Youth Forum 2021 tijdens een receptie op het Egmontpaleis.

De jongeren, allen lid van het Europees Jeugdparlement (EJP), werken en debatteren gedurende twee dagen rond het thema ‘klimaat en duurzaamheid’, met speciale aandacht voor mobiliteit, energie en ‘just transition’. Ze zijn hiervoor te gast in het Huis van de Benelux in Brussel en in de Belgische Senaat.

Sophie Wilmès: “Ik ben er vast van overtuigd dat de betrokkenheid van jongeren bij maatschappelijke debatten van essentieel belang is. De laatste jaren hebben we de stemmen van onze jongeren gehoord die oproepen tot meer actie om de gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen en te verzachten. België en de Benelux delen die bezorgdheid. Meer duurzaamheid creëren in de samenleving is dan ook één van de topprioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Benelux. De Benelux wil als ‘laboratorium van de EU’ blijven uitpakken met innoverende projecten, zeker op vlak van klimaat. Ik twijfel er dan ook niet aan dat het resultaat van de debatten in het kader van het Benelux Youth Forum voor ons allemaal een bron van inspiratie zal zijn.”

Naast Minister Wilmes, waren ook Jef Druyts, voorzitter Raad van Bestuur EYP en Patricia Creutz, voorzitster van de Interparlementaire Benelux Assemblee, keynote speakers tijdens de ontvangst. In haar openingswoord wees Minister Wilmès op het belang van het politiek engagement van de jeugd inzake de grote uitdagingen van de 21ste eeuw, waaronder het klimaatvraagstuk. Ook kondigde ze het gemeenschappelijk Benelux-paviljoen op de COP-26 te Glasgow en de lancering van het Benelux Circular Climate Platform aan.

België is nog tot einde 2021 voorzitter van de Benelux.