Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad). Dit panel had het over de verwezenlijkingen en de “lessons learned” van de voorbije jaren, maar vooral ook over het belang van directe hulp aan slachtoffers van mensenhandel, met speciale aandacht voor vrouwen en meisjes die seksueel worden uitgebuit. Slachtoffers van mensenhandel helpen is een zware taak, zeker tijdens een wereldwijde pandemie of humanitaire crisissen veroorzaakt door gewapende conflicten. Het panel deelde ervaringen van NGO’s die projecten uitvoeren, gefinancierd door het Trustfonds in Tunesië en Congo.

Vandaag is ook de tiende verjaardag van de Blue Heart Campaign (BHC), een wereldwijd bewustmakingsinitiatief gericht op de bestrijding van mensenhandel en de impact ervan op de samenleving. Belgisch vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, stelt dat mensenhandel een criminele daad is die conflicten, onveiligheid en instabiliteit kan verergeren. “Het is een schending van de mensenrechten van vrouwen en meisjes. Omdat het niet door één land alleen kan bestreden worden, zijn internationale initiatieven als deze en een multilaterale aanpak noodzakelijk. Alleen samen zullen we erin slagen dit uit te roeien”.