De meeste landen passen de doodstraf niet meer toe. Andere nog wel – soms voor zaken als godslastering of homoseksualiteit. Op deze 10de oktober herhaalt België zijn engagement voor de afschaffing ervan.