Vandaag viert de wereld internationale kinderrechtendag. Het VN Kinderrechtenverdrag en de Protocollen zetten landen er wereldwijd toe aan om beleidsveranderingen door te voeren en wetgeving af te stemmen op de rechten van het kind, om te investeren in specifieke domeinen zoals onderwijs, om maatregelen te nemen tegen de verkoop van kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderarbeid, en om kinderen te beschermen in gewapende conflicten.

Toch blijft het een uitdaging om kinderrechten wereldwijd op de radar te houden, niet in het minst in het kader van de COVID-19 pandemie, die een bijzonder zware tol eist van kinderen. De socio-economische crisis, de sluiting van scholen en andere beperkende maatregelen hebben een disproportionele impact op kinderen, zeker op zij die zich vandaag al in een kwetsbare situatie bevinden. Zo komt het recht op onderwijs en het recht op voedsel verder onder druk te staan en neemt het risico op misbruik en uitbuiting van kinderen toe. Miljoenen kinderen hebben nog steeds geen of onvoldoende toegang tot basiszorg, voeding, onderwijs en bescherming tegen geweld. En daar komen nieuwe uitdagingen bij zoals massamigratie, digitale technologie en klimaatsverandering, die een specifieke impact hebben op kinderen.

Minister Wilmès: “Het belang van kinderrechten kan moeilijk overschat worden. Kinderen hebben recht op een waardig leven in een veilige omgeving, met kansen om te leren en te spelen. Wat we nu voor onze kinderen doen, zal rechtstreeks bepalen hoe veilig, welvarend en duurzaam onze toekomst wordt. Trouw aan het kernprincipe van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ‘leave no one behind’, zal België zich blijven inzetten voor de verwezenlijking van deze rechten voor elk kind, waar ook geboren.”

Zo zet België zich, als voorzitter van de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten in de VN Veiligheidsraad, sterk in voor de strijd tegen schendingen van kinderrechten in conflictsituaties. Daarnaast zet ons land zijn schouders onder de uitvoering van de richtsnoeren van de Europese Unie ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind. België geeft politieke en financiële steun aan de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (het zogeheten Lanzarote Verdrag). Kinderrechten vormen eveneens een prioriteit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met UNICEF als belangrijkste partnerorganisatie en steun aan diverse andere projecten op bilateraal en multilateraal niveau.

Minister Kitir: “Investeren in onze jeugd is de beste investering in de toekomst. Kinderrechten zijn dan ook een prioriteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. En we doen dit op vele fronten gaande van onderwijs, over gelijke kansen voor meisjes tot de bescherming tegen kinderarbeid, kindhuwelijken en de re-integratie van kindsoldaten in onze samenleving. Zo ondersteunden we de voorbije vier jaar meisjes in Niger bij het behalen van hun middelbaar diploma. In Niger, een land waar amper 13% van de meisjes de eerste cyclus van het middelbaar onderwijs afrondt, is de Belgische expertise broodnodig en van een grote meerwaarde.”