Alleen het gesproken woord telt.

 

Op 27 september 2020 braken er nieuwe intense gevechten uit tussen Armenië en Azerbeidzjan langs de grens met Nagorno-Karabach.

Op dit moment wordt er zwaar gevochten met zware wapens. We zijn zeer bezorgd en we zijn niet de enige.

Het is in dit stadium heel moeilijk om in te schatten hoeveel slachtoffers er gevallen zijn, maar we hebben het nu al over tienduizenden vluchtelingen. Het lijkt erop dat er ook verboden wapens worden gebruikt. Ik hoorde u de vraag stellen: vindt u dit normaal of vindt u dat normaal? Wel, nee, uiteraard niet. Dit is niet normaal. Het is daarom noodzakelijk dat de diplomatie het weer overneemt.

Sinds de afkondiging van een staakt-het-vuren in 1994 werkt de Minsk-groep van de OVSE, die gezamenlijk wordt voorgezeten door Frankrijk, de Verenigde Staten en Rusland, aan een vreedzame en duurzame oplossing van het conflict.

De Groep van Minsk, Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell, de NAVO en natuurlijk de secretaris-generaal van de Raad van Europa, net als de lidstaten van de EU hebben vanaf het begin opgeroepen tot de-escalatie, een onmiddellijk staakt-het-vuren en een terugkeer naar de onderhandelingstafel.

Sinds gisteravond is er hoop op een terugkeer naar de diplomatie. Vanmiddag vindt in Genève een bijeenkomst van de Minsk Group plaats met mijn Azerbeidzjaanse collega. En maandag is er dan een tweede bijeenkomst in Moskou, waar leden van de Minsk Group en mijn Armeense collega bijeen zullen komen.

Ik dring erop aan dat het proces van Minsk wordt voortgezet. Het is het enige erkende internationale forum dat het gezag heeft om bij te dragen aan een vreedzame oplossing voor de situatie.

België is inderdaad van plan om actief te zijn in dit dossier.

En als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad hebben wij namens de Europese Unie dit punt op de agenda gezet van de Veiligheidsraad van 29 september.

Dit punt zal ook op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober staan. Ik zal namens België spreken om nogmaals onze volledige steun te betuigen aan het mandaat dat de Europese Raad aan de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell heeft gegeven om diplomatieke contacten te leggen ter ondersteuning van de Groep van Minsk. Dit is inderdaad het formaat dat de voorkeur verdient.

Er is geen andere uitweg uit dit conflict dan een terugkeer naar de diplomatie. De hele internationale gemeenschap moet de lont uit het kruitvat halen.