Antwoord op parlementaire vragen over de Nationale Veiligheidsraad over de exit-strategie

Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Het objectief is op basis van de aanbevelingen van de GEES, een stappenplan voor te stellen dat de inperkingsmaatregelen zeer geleidelijk terugschroeft. Een delicate oefening die altijd teruggedraaid kan worden.

Antwoord op parlementaire vragen over de Europese Top

De Coronacrisis vraagt onvermijdelijk om eenheid. In België. Ook in Europa. We mogen ons niet laten afleiden door mensen die ons willen verdelen, net nu we voor een uitdaging staan die we samen moet aangaan.

Overlegcomité 17 april 2020

Het Overlegcomité is deze vrijdagmiddag virtueel bijeengekomen om de situatie in de woonzorgcentra te bespreken.

Antwoord op parlementaire vragen over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad

Actuavragen in de Kamer over de beslissingen van de laatste Nationale Veiligheidsraad, met daarin de federale regering en de deelstaten. Bij die maatregelen zit ook de mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, bezoek toe te laten in woonzorgcentra. Waarom deze beslissing? ⤵️

Coronavirus: verlenging tot en met 3 mei, enkele versoepelingen maar basisregels onveranderd en organisatie van de progressieve afbouw

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van vandaag, woensdag 15 april, werden verschillende beslissingen genomen. Zoals altijd zijn deze beslissingen gebaseerd op de adviezen van wetenschappelijke experts.

Extra socio-economische en gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen covid-19

Vandaag, zaterdag 11 april, is de Kern, uitgebreid met de voorzitters of vertegenwoordigers van de tien partijen (N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, Open VLD, sp.a, Groen, cdH, DéFI) virtueel bijeen gekomen. Op de agenda, verschillende eenvoudige besluiten of volmachtsbesluiten:

© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Antwoord op parlementaire vragen over de Covid-19 crisis en de aanpak van de regering

De Groep van Experten die de Exit Strategy voorbereidt (GEES) komt vanaf nu elke weekdag samen. Komende dinsdag wordt hun eerste verslag verwacht. De overgang naar de normaliteit zal gradueel gebeuren en met focus op de mensen. Dat heb ik vanmiddag gezegd in de Kamer.

Doctor Erika Vlieghe, head infectious diseases UZA pictured during a press conference regarding a second contamination in Belgium with COVID-19, the new coronavirus, in Brussels, Sunday 01 March 2020. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

De werkgroep voor de ontwikkeling van een Exit Strategy is samengesteld

Afgelopen donderdag, 2 april, heeft premier Sophie Wilmès in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangekondigd dat ze van plan was een Groep van Experts op te richten die belast is met de Exit-Strategie (GEES). Deze groep is nu samengesteld. Het doel van de werkgroep is een strategische visie te ontwikkelen voor de periode waarin de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus versoepeld zullen worden.

© Sophie Wilmes / Photo : Thomas Daems

Toespraak van de Eestre minister

Het is het goede moment om met u even de tijd te nemen om de balans op te maken.

© BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Antwoord op parlementaire vragen over de Coronacrisis

De federale regering is zich tijdens deze #coronacrisis terdege bewust van de uitdagingen ivm testen en aanvoer van medisch materiaal, en ook van de noodzaak om werknemers, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. #begov blijft werken aan nieuwe oplossingen. Mijn antwoord in de Kamer vanmiddag: