Alleen het gesproken woord telt.

 

Zoals elke week wil ik terugkomen op de evolutie van de epidemiologische gegevens. Dit is inderdaad essentieel in het huidige afbouwproces. Want zoals u weet, is het alleen op basis van deze evolutie dat de volgende fasen kunnen worden ingezet.

De positieve tendensen van de vorige dagen zetten zich door.

Graag wil ik de gelegenheid te baat nemen om alle personeelsleden van de gezondheidssector nog te bedanken voor hun inspanningen.

De laatste dagen zien we een dalende trend van de ziekenhuisopnames.

We hebben ook goede cijfers ten opzichte van de intensive care bezetting.

We zien in het algemeen een dalende trend van het aantal overlijdens door Covid-19.  Maar van alle cijfers is dat zonder twijfel het cijfer dat altijd te hoog zal blijven.

Het reproductiegetal is nu 0.8. Dat betekent dat één persoon gemiddeld minder dan één ander persoon besmet.

En zoals u weet gebruikt de GEES ook andere, meer kwalitatieve indicatoren om een standpunt op te bouwen, zoals de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel, de testing en de tracing. Het is de combinatie van al die elementen die bepalen of we van de ene naar de andere fase kunnen.

Het reproductiegetal speelt inderdaad een heel belangrijke rol, maar dat is niet de enige indicator. Wat heel belangrijk is en blijft, is niet alleen de algemene verspreiding van het virus, maar ook onze capaciteit om dit te beheren.

Natuurlijk elke keer dat we de inperkingsmaatregelen verder versoepelen, vergroot het risico op een heropflakkering. Daardoor is het heel belangrijk dat we de situatie van heel dichtbij blijven monitoren, maar ook dat iedereen probeert de regels te respecteren.

 

Zoals u weet heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten gisteren de beslissing genomen om fase 2 op te starten vanaf 18 mei, fase 2 van ons afbouwplan, nog steeds op basis van het advies van de experts, dat weet u.

Het gaat om de hervatting van de lessen voor een aantal leerlingen, de contactberoepen, de markten, de sporttrainingen en de opening van de dierenparken, dit alles op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd.

Wat meer specifiek de cultuur betreft, vermits u ons erover aanspreekt, weet u dat de culturele sector een sector bij uitstek is die mensen bijeenbrengt en voor veel uitwisseling zorgt. In een periode waarin we de contacten tussen verschillende groepen zoveel mogelijk proberen te beperken, is het afbouwproces voor deze sector dus moeilijker om te bevatten.

We herinneren er ook aan dat de activiteiten van deze sector zeer uiteenlopend zijn en dat er vele specifieke situaties zijn.

Vanaf 18 mei is het echter wel mogelijk om de musea en andere infrastructuren van cultureel belang te heropenen, mits de veiligheidsvoorwaarden strikt worden nageleefd. Bij “infrastructuren van cultureel belang” denken we aan historische monumenten of kastelen, citadels, etc.

Terwijl we op het federale niveau zoals u hebt gezegd al vele maatregelen hebben genomen voor de artiesten, om ze inderdaad een vervangingsinkomen te garanderen, hebben we ook gewerkt aan de tax shelter, die we hebben aangepast aan de uitzonderlijke crisisomstandigheden. Het is natuurlijk duidelijk dat andere voorstellen en maatregelen kunnen worden overwogen, vermits we goed weten dat bepaalde sectoren, het gaat niet alleen om de artiesten, er is ook de horeca, daar heb ik het zo meteen over, dat bepaalde sectoren harder worden getroffen door deze crisis en wellicht ook langer zullen worden getroffen door deze crisis, vanwege de aard zelf van hun activiteiten.

Gisteren, neen dinsdag, is er inderdaad een interministeriële conferentie geweest, op verzoek van minister Jan Jambon, waarvoor dank. Een interministeriële conferentie terwijl dit in de eerste plaats een communautaire bevoegdheid is, waaraan toch zowel de deelgebieden als het federale niveau hebben deelgenomen, ik denk dat ook dat positief is.

  • Het doel was inderdaad om een stand van zaken op te maken van de situatie, en ook te bekijken wat elke entiteit maar ook het federale niveau al kon doen voor de crisis, nadenken over het afbouwplan, we weten dat dit vrij specifiek is, het is precisiewerk dat we zo goed mogelijk moeten aanpakken en het gaat dus wel wat tijd kosten.
  • En tijdens deze vergadering hebben we ook beslist dat we tijdens de volgende interministeriële conferenties andere thema’s zullen kunnen goedkeuren of in elk geval bespreken, zoals het kunstenaarsstatuut dat tijdens deze crisis natuurlijk in een bijzonder licht komt te staan. En het is zoals men zegt nooit te laat om iets goeds te doen.

Zoals gezegd tijdens de Nationale Veiligheidsraad zal fase 2, die begint op 18 mei, gevolgd worden door verschillende andere fases.

Daar zullen natuurlijk nog elementen van het culturele en sportieve leven in zitten, maar ook het sociale leven, het toerisme, de evenementen of ook de mogelijkheid om uw geloof te belijden.

Natuurlijk zullen horeca-activiteiten ook een belangrijke plaats innemen in ons denkproces over de graduele heropstart. De horeca die ook heel erg getroffen is door de crisis. Deze sector wordt helemaal, helemaal, niet vergeten. We engageren ons om ook voor hen een gedetailleerd plan te ontwikkelen.

We zullen ook moeten werken aan de organisatie van de zomer voor de kinderen en de ouders. We denken dan specifiek aan de opvang, jeugdkampen en zomeractiviteiten, maar ook de speelstraat inderdaad. Daarvoor moeten we ook een evenwicht kunnen vinden tussen de behoefte van de kinderen om even hun bubbel te kunnen verlaten, de nood van hun ouders om opvang te vinden en de algemene gezondheidssituatie.

 

Zoals u ziet, en we zullen het nooit genoeg herhalen, is de exit een bijzondere oefening, een delicate evenwichtsoefening die rekening moet houden met het verlangen van alle mannen en vrouwen om hun normale leven te hervatten maar ook met de vereisten die verband houden met de gezondheidscrisis die we nu meemaken. We werken er elke dag aan. Zoals ik heb gezegd en nogmaals herhaal, werken de gewesten, de gemeenschappen, de federale regering, allemaal samen als een team, ook in overleg met de lokale besturen. Omdat we het hier natuurlijk hebben over beslissingen die wij nemen, maar die op lokaal niveau moeten worden toegepast. En ik maak van de gelegenheid gebruik om de burgemeesters van ons land te bedanken omdat zij ervoor zorgen dat dit alles onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt.