De bezoeken aan Deltaziekenhuis en UMC Sint-Pieter waren belangrijke momenten van ontmoeting en dialoog voor zowel het verplegend personeel als voor mij. De gezondheidssituatie, mentale belasting, waardering van het beroep, financiering van de gezondheidszorg – het is allemaal besproken.