Coronavirus: België blijft in versterkte fase 2 van het risicobeheersplan

Het Overlegcomité is op maandag 9 maart bijeengekomen onder voorzitterschap van de Eerste Minister, Sophie Wilmès. Het doel van deze bijeenkomst was om de situatie in België met betrekking tot covid-19 nauwkeurig te evalueren. Tijdens deze vergadering werd bevestigd – in overeenstemming met de analyse van de Risk Management Group (RMG) – dat België zich nog steeds in fase 2 van het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid bevindt. De containment-maatregelen blijven nog steeds…


10 maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen na COVID-19

Op vrijdag 6 maart, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19. Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale…


Coronavirus - mondelinge vragen

Vanmiddag beantwoordden minister Maggie De Block en ik vragen van de Kamerleden over het #coronavirus. Ik bedank alle mensen die zich elke dag inzetten om het virus in te dammen. De verschillende Belgisch niveaus zetten het werk voort, samen. #COVID19


Overlegcomité - Coronavirus

In een federale staat als België zijn samenwerking en coördinatie sleutelwoorden. De federale regering en de deelstaten zullen elke week bijeenkomen om de balans op te maken van het coronavirus. Beslissingen worden afgestemd op de veranderende situatie. Ik dank u allemaal voor het goede werk deze ochtend in het Overlegcomité.…


Coronavirus: update over de situatie in België

Het Kernkabinet is op zondag 1 maart bijeengekomen om de balans op te maken van de situatie in België met betrekking tot de Covid-19-epidemie, beter bekend als het coronavirus. Ze zullen voortaan iedere vrijdag om 10u hiervoor bijeenkomen. Deze frequentie kan zo nodig worden verhoogd. Momenteel is in ons land een tweede geval van besmetting geconstateerd. De patiënt werd opgenomen in het UZ Antwerpen en vertoont milde klachten. Ter herinnering, één Belg testte positief na zijn repatriëring uit…