Interview La Libre Belgique: “Het doel is nu de evacuatieopdracht in Afghanistan te voltooien”

* Vrije vertaling *   Twintig jaar na de aanslagen van 11 september en een bijna even lange interventie in Afghanistan die resulteerde in de machtsovername door de Taliban, kunnen de Westerse landen enkel nog trachten hun onderdanen die er nog aanwezig zijn, te exfiltreren. Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) blikt terug op deze gebeurtenissen. Is de wereld volgens u vandaag gevaarlijker of minder gevaarlijk dan twintig jaar geleden? We zien vandaag…


Plenaire vergadering van donderdag 29 april 2021: interpellaties

Interpellaties over het Mercosur-akkoord Enkel het gesproken woord telt Dank u voor deze dubbele interpellatie die me de mogelijkheid biedt om het standpunt van de Belgische regering over de vrijhandelsovereenkomst met de Mercosur te herhalen. Zoals u zei, is er de laatste tijd inderdaad veel over deze overeenkomst gesproken en is er ook kritiek op gekomen, op Europees maar ook op Belgisch niveau. En ik deel volledig uw standpunt wanneer u zegt hoe belangrijk handelsakkoorden zijn voor onze…


Interview Paris Match: Sophie Wilmès jaagt haar dromen na

– Vrije vertaling – Sophie Wilmès, die eerste minister was van 27 oktober 2019 tot 1 oktober 2020, was op het hoogtepunt van de pandemie verantwoordelijk voor het crisisbeheer. Vandaag staat ze als minister van Buitenlandse Zaken en Vice-eersteminister nog steeds in de frontlinie van de strijd tegen het virus. Vijf maanden na haar aanstelling als hoofd van de Belgische diplomatie, een primeur voor een vrouw, blijft Sophie Wilmès nauw betrokken bij de strijd tegen Covid. Bijna een…


Interview 'La Dernière Heure': "Er is nog veel werk om gelijke rechten te garanderen"

Vrije vertaling    Sophie Wilmès is de geschiedenis ingegaan als eerste vrouwelijke eerste minister van België. Een interview.   U krijgt deze vraag wellicht vaak … Maar denkt u dat uw geslacht een belemmering is geweest voor uw carrière of eerder een voordeel? Zolang men mij deze vraag blijft stellen, denk ik dat het nuttig is erop te antwoorden en te blijven getuigen om de gendergelijkheid te bevorderen. In mijn persoonlijk en professioneel leven is het feit dat ik een vrouw ben…


Interview Le Soir: “Bijzondere verwachting en hoop op een andere aanpak”

Sophie Wilmès “Bijzondere verwachting en hoop op een andere aanpak” Een nieuw diplomatiek hoofdstuk wordt geopend tussen België, Europa en de Verenigde Staten. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès is verheugd over de terugkeer van de Amerikanen aan de tafel van het multilateralisme. Maar ze roept op tot geduld : Akkoorden van Parijs, VN, WOH…. “alles zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn”. Een interview. Wat is het overheersende gevoel over deze nieuwe regering binnen de…


Mondelinge vragen over de Brexit

Alleen het gesproken woord telt. Danku voor jullie vragen. We bevinden ons in de eindfase, maar we hebben op dit moment nog geen uitzicht op een akkoord. Volgens onze informatie, en jullie weten dat, zou er beslist zijn dat de onderhandelaars de onderhandelingen tot zondag zullen voortzetten. Er zijn nog steeds drie struikelblokken zijn, namelijk: De Level playing field; Het mechanisme voor geschillenbeslechting; En de…


Internationale dag van de Rechten van de Mens: België blijft pleitbezorger van universaliteit van mensenrechten

Vandaag is het de internationale dag van de mensenrechten. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir onderstrepen dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen. Dat is meer dan ooit nodig. De COVID-19 pandemie is wereldwijd een stresstest gebleken voor mensenrechten. Er was het voorbije jaar helaas een negatieve impact…


Debat op hoog niveau in de Veiligheidsraad over de samenwerking tussen de Verenigde Naties en de regionale en subregionale organisaties: de Afrikaanse Unie

Mr de Voorzitter, Beste Collega’s, Excellenties, At the outset, let me congratulate you, Mr President, on assuming the Presidency of the Security Council for this month, which is for both South Africa and Belgium our last month around this (virtual) table. Ik wil Zuid-Afrika bedanken voor dit debat over de samenwerking tussen de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Graag wil ik mijn tussenkomst vandaag opbouwen rond vier punten: ten eerste, het langdurige partnerschap tussen de Afrikaanse…


Debat op hoog niveau van de Veiligheidsraad over de consolidatie van de vrede en de duurzame vrede: het bestuur en de hervorming van de veiligheidssector

Beste collega’s, Excellenties, Ook op mijn beurt wil ik Zuid-Afrika bedanken voor het organiseren van dit debat over de hervorming van de veiligheidssector. Deze hervormingen zijn een fundamenteel onderdeel van de mandaten van vredesoperaties: na goed beheer, leggen ze de basis voor duurzame vrede. Drie essentiële elementen zouden de basis moeten vormen voor onze acties op dit kerngebied van wederopbouw na een periode van conflict of diepe crisis. De eerste betreft een holistische…


Sophie Wilmès spreekt VN-Veiligheidsraad toe, nu België de laatste maand van zijn mandaat ingaat

Eind december komt er een einde aan het tweejarige mandaat van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de zesde keer sinds de oprichting van de VN in 1945. In deze laatste weken staan nog enkele belangrijke kwesties op de agenda die kaderen binnen de prioriteiten van het Belgisch buitenlands beleid. Iran en de Democratische Republiek Congo/MONUSCO Als facilitator van de Resolutie 2231 (die het nucleaire akkoord van juli 2015 tussen Iran en de “P5+1”, bestaande uit…