Op 5, 6 en 7 oktober leidde de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès, een officiële missie naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Deze missie werd georganiseerd in de context van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de handelsovereenkomst die in mei jl. in werking is getreden. Het was de eerste keer dat een Belgisch minister van Buitenlandse Zaken het Verenigd Koninkrijk bezocht sinds het referendum van 2016.

Ierland

Vicepremier Wilmès kwam op dinsdag 5 oktober in Dublin aan. Deze eerste stop maakte het mogelijk de cohesie tussen de Europese partners te benadrukken, maar ook de steun van België aan Ierland – dat moeilijke tijden doormaakt met betrekking tot de situatie in Noord-Ierland en, meer in het algemeen, door de gevolgen van de Brexit – te beklemtonen. België voelt ook een zekere verwantschap met Ierland omdat ons land, net als Ierland, een van de Europese lidstaten is die het meest getroffen is door de Britse uittreding uit de EU.

Dinsdagavond heeft de vicepremier een werkdiner bijgewoond met haar Ierse ambtgenoot, minister Simon Coveney. Gedurende bijna drie uur hadden de twee ministers de gelegenheid om verschillende actuele kwesties te bespreken. Brexit was het hoofdonderwerp. België, Ierland en alle Europese landen hebben dezelfde visie. Wat het memorandum van overeenstemming in Noord-Ierland betreft, verzekerde de vicepremier dat zij de bezorgdheid van de Britten over de problemen die zij ondervinden goed heeft gehoord. Hoewel bepaalde versoepelingen mogelijk zijn, is het niet de bedoeling dat België terugkomt op een akkoord dat bovendien de handtekening draagt van de eerste minister en de huidige uitvoerende macht. Het gevonden compromis maakt het mogelijk zowel de geest van de Goede Vrijdagakkoorden (1998) te eerbiedigen als de integriteit van de Europese interne markt te vrijwaren.

Sophie Wilmès besprak met minister Coveney ook het Israëlisch-Palestijnse conflict – een onderwerp dat zij systematisch met elk van haar Europese ambtgenoten wil bespreken om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen – en de situatie in Afghanistan. De vice-eersteminister maakte ook van de gelegenheid gebruik om de Belgische expertise inzake de ontwikkeling van offshore-energie te vermelden.

 

Op woensdag 6 oktober nam vice-eersteminister Wilmès deel aan een lunch op de ambassade met vertegenwoordigers van de lokale Belgisch-Ierse zakengemeenschap. Zij kregen de gelegenheid haar een nauwkeurig beeld te geven van het sociaaleconomische klimaat in het land na de Brexit, hun analyses te delen en te wijzen op de economische kansen die Ierland voor België biedt.

De lunch werd gevolgd door een ontmoeting met de NGO ‘Glencree Centre for Peace and Reconciliation’, wiens deskundigheid en ervaring op het terrein met de situatie in Noord-Ierland internationaal wordt erkend.

 

Tot slot bracht Sophie Wilmès een bezoek aan Dogpatch Labs, een belangrijke hub voor startende ondernemingen in Dublin, gelegen in het gebied dat bekend staat als “Silicon Docks”. Dit terreinbezoek gaf haar de kans om de digitale en nieuwe technologiesectoren, alsook het beleid dat in Ierland is ingevoerd om jonge bedrijven te ondersteunen en hun ontwikkeling te versnellen, te onderzoeken. Ter plaatse ontmoette zij Belgische expats van het bedrijf Sunday, dat in Dublin is gevestigd.

 

Verenigd Koninkrijk

Op woensdag 5 oktober kwam vicepremier Sophie Wilmès in de loop van de namiddag aan in Londen en bracht een bezoek aan de kantoren van de verzekeringsmaatschappij Lloyd’s, die besloten heeft haar Europese dochteronderneming na de Brexit in Brussel te vestigen. Dankzij haar ontmoeting met de CEO van het bedrijf kon zij de redenen voor hun keuze beter definiëren om zo de troeven en de aantrekkingskracht van de Belgische hoofdstad voor buitenlandse bedrijven te blijven versterken.

 

Sophie Wilmès had vervolgens een ontmoeting met Lord Karan Bilimoria, voorzitter van de ‘Confederation of British Industry’ (CBI), een equivalent van het VBO in België. De voorbereiding van de Belgische economische missie naar het Verenigd Koninkrijk, die in het voorjaar van 2022 zal plaatsvinden, was het hoofddoel van deze bijeenkomst.

Op donderdag 7 oktober vonden twee bilaterale ontmoetingen plaats tussen de vicepremier en haar Britse ambtgenoten. De ontmoeting met de Britse Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, legde de grondslag voor een versterking van de bilaterale betrekkingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van frequenter politiek overleg. Het Verenigd Koninkrijk blijft een buurland waarmee België een sterke geschiedenis deelt. Het Verenigd Koninkrijk is ook het belangrijkste exportland van België buiten de Europese Unie. Het werk om de onderlinge relaties te versterken zal in de komende maanden worden voortgezet, bijvoorbeeld met het bezoek van de Belgische premier.

 

Tot slot had Sophie Wilmès een ontmoeting met Lord David Frost, minister van Staat voor Betrekkingen met de Europese Unie. Sophie Wilmès bracht een boodschap van verzoening en begrip over en pleitte voor een snelle respons, maar altijd binnen het kader van de overeenkomsten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Zij benadrukte dat geen van beide partijen gebaat zou zijn bij een escalatie van de spanningen of zelfs een definitieve onderbreking van de dialoog.