Vandaag, maandag 22 november, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met de staatssecretaris voor Europese Zaken van de Franse Republiek, Clément Beaune. Dat gebeurde in de marge van de ontmoeting tussen de leden van de Belgische en de Franse regering in “Hertoginnedal”-formaat over veiligheid en de strijd tegen het terrorisme. Tijdens deze bijeenkomst konden de twee leden van de uitvoerende macht de balans opmaken van de belangrijkste actuele EU-dossiers en konden ze de zitting van de Raad van Ministers van Europese Zaken (RAZ) van morgen, 23 november, voorbereiden.

De ontmoeting was een gelegenheid om de balans op te maken van de covid-situatie in België en Frankrijk. De vicepremier heeft met haar ambtgenoot gesproken over de noodzaak van coördinatie om het vrije verkeer van Europese burgers te waarborgen en ervoor te zorgen dat de regels voor iedereen duidelijk zijn. “We hebben op Europees niveau zo geharmoniseerd mogelijke regels nodig. Het vrije verkeer moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat te grote verschillen in behandeling tussen de lidstaten moeten worden vermeden, bijvoorbeeld wat betreft de erkenning van de status ‘volledig gevaccineerd’. Deze vraag zal wellicht de Belgen bezig houden die met eindejaar hun vakantie in Frankrijk willen doorbrengen. Daarom wilde ik vandaag dit gesprek met de heer Beaune voeren. Maar het zal absoluut een punt van discussie moeten worden tijdens de Raad van ministers van Europese Zaken morgen”, aldus Sophie Wilmès.

De vice-premier en de staatssecretaris hebben ook de kwestie van het Noord-Ierse protocol in de context van Brexit besproken. België blijft de constructieve aanpak van de Europese Commissie steunen en vraagt dat de gedane toezeggingen worden nagekomen. Een deel van het gesprek was trouwens gewijd aan het verlenen van visvergunningen, die voor Frankrijk bijzonder problematisch zijn. Ons land vraagt om snelle oplossingen op dit vlak.

Tot slot stelde staatssecretaris Beaune de hoofdlijnen voor van het toekomstige Franse voorzitterschap van de Europese Unie, dat op 1 januari 2022 van start gaat. De vicepremier was tevreden dat belangrijke onderwerpen als het digitale, klimaat en sociale kwesties op de agenda stonden. Met het oog op het Belgische voorzitterschap in 2024 is het voor haar van cruciaal belang om met Frankrijk te kunnen afstemmen over de accenten die het wenst te leggen voor dit voorzitterschap.