Vandaag, maandag 22 november, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Europese Zaken, de Duitse Minister van Staat voor Europa ontvangen, de heer Michael Roth, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel in de marge van de Raad Europese Zaken. Ze bespraken een aantal onderwerpen die op de agenda van de Raad staan, waaronder de covidsituatie, perspectieven rond het Europese uitbreidings-, stabilisatie- en associatieproces, en de rechtsstaat in Europa.

Wat dat laatste betreft, hadden de vicepremier en minister Roth het onder meer over het belang van het bewaken van de kwaliteit van de rechtsstaat in de EU-lidstaten, en hoe nieuwe instrumenten zoals het conditionaliteitsmechanisme moeten worden ingezet en bestaande instrumenten als de rechtsstaatsdialoog versterkt kunnen worden.

De vicepremier had het met minister Roth ook over de EU-regels inzake economisch bestuur, die op dit moment op Europees niveau geëvalueerd worden en ze bespraken de toekomst van het Stabiliteits- en Groeipact.

Beide leden van de uitvoerende macht maakten ook samen een stand van zaken op van het Europese handelsbeleid en de uiteenlopende visies van de lidstaten. Wat het aspect duurzaamheid betreft, benadrukte ons land bij monde van z’n vicepremier dat het handelsbeleid in overeenstemming moet zijn met de verwachtingen van onze mensen op vlak van duurzaamheid, maar dat de EU ook een geloofwaardige en aantrekkelijke handelspartner moet blijven.

Tot slot bespraken Minister Wilmès en haar Duitse ambtgenoot de toekomst van de Europese defensie. Sophie Wilmès: “De trans-Atlantische relatie is voor België van het grootste belang. De NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve defensie. Maar daarnaast steunt ons land ook het proces richting een meer autonome en soevereine EU, met een defensiecapaciteit die ons toelaat onze verantwoordelijkheid op te nemen en onze eigen belangen zelf te verdedigen wanneer dat nodig is.”