Geachte Secretaris Generaal,
Geachte President, Minister President,
Geachte ministers,
Bedankt voor het organiseren van deze conferentie ter ondersteuning van het Fonds voor Vredesopbouw.

De deelname van mijn land is een vanzelfsprekendheid: het is een kwestie van langdurige samenwerking. Bij de oprichting van het fonds in 2006 heeft België 5 miljoen dollar bijgedragen. Met onze bijdrage in 2018 van 2,4 miljoen dollar en hetzelfde bedrag aan het eind van 2020, overschrijden we nu de 10 miljoen dollar aan steun voor het fonds. Dit illustreert ons vertrouwen in uw visie op basis van een mondiale aanpak en onze steun voor de 2020-2024-strategie van het fonds. Wij roepen alle lidstaten op de door u in 2018 voorgestelde opties, ook op basis van quota, voor een voorspelbare en duurzame financiering van het fonds ernstig in overweging te nemen.

 

Geachte Secretaris Generaal,

Het optreden van mijn land ten gunste van conflictpreventie en vredesopbouw is niet alleen van financiële aard, en ik stel vast dat ons optreden vaak in dezelfde richting gaat als die van het Fonds:

  • Onze inzet in de Sahel, bijvoorbeeld, getuigt daarvan. Om daar “de vrede te winnen”, volgen wij een alomvattende aanpak die het optreden van Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, alsook van Politie en Justitie, combineert. Wij schenken bijzondere aandacht aan de verdediging van de mensenrechten en de versterking van de rechtsstaat, met volledige inachtneming van het beginsel “geen schade berokkenen”. En wij waarderen de projecten die door het Fonds voor vredesopbouw in deze regio worden gefinancierd.
  • Tijdens zijn mandaat in de Veiligheidsraad heeft België gewerkt aan de versterking van het kader “Vrouwen, Vrede en Veiligheid”. Wij hebben de deelname van vrouwen uit de civiele samenleving aan de bijeenkomsten van de Raad vergemakkelijkt. We hebben gewerkt aan een resolutie om de deelname van vrouwen aan vredeshandhavingsoperaties te vergroten. Ongeveer 10 dagen geleden heb ik deelgenomen aan de lancering van een instrument voor snelle reactie om vrouwen aan de tafel te krijgen bij vredesprocessen. Ik ben dan ook verheugd dat het Fonds ervoor blijft zorgen dat vrouwen de plaats krijgen die hen toekomt, ook in de vredesprocessen.
  • Ten derde verergert de klimaatverandering de kwetsbare situaties in conflicten. België heeft bijgedragen tot de oprichting van een werkgroep over deze kwestie in de Veiligheidsraad. Het verheugt ons dan ook dat deze dimensie in de strategie van het Fonds voor vredesopbouw is opgenomen.
  • Tenslotte zijn mechanismen voor transitionele justitie van centraal belang voor verzoening en de wederopbouw van samenlevingen. Naar het voorbeeld van het strategisch document van de Afrikaanse Unie over dit thema, verwelkomen we de steun die het Fonds voor vredesopbouw aan initiatieven op dit gebied verleent.

Tot slot, mijnheer de secretaris-generaal, kunt u rekenen op België, dat actief zal blijven deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie voor Vredesopbouw en uw aanpak voor een effectievere conflictpreventie zal blijven ondersteunen.

Dank u.