Vandaag, vrijdag 7 januari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès via videoconferentie deelgenomen aan de buitengewone vergadering van de NAVO-landen, die werd voorgezeten door Secretaris-Generaal, Jens Stoltenberg.

De bijeenkomst was een gelegenheid om de mededeling van de Noord-Atlantische Raad van 16 december 2021 te bevestigen waarin de ‘Dual-Track Approach’ ten aanzien van Rusland wordt benadrukt, die bestaat uit een aanpak waarbij dialoog wordt gecombineerd met ontrading en defensie.

Ook werd de NAVO-Rusland Raad die op 12 januari is gepland, voorbereid.

Tijdens deze ontmoeting tussen de NAVO en Rusland zal de Alliantie een duidelijke boodschap van de-escalatie uitdragen. Sophie Wilmès: “België heeft gepleit voor een constructieve en te goeder trouw dialoog met Rusland over alle veiligheidskwesties die het Europese continent aangaan. De bijeenkomst van 12 januari moet de eerste van een reeks zijn, als we resultaten willen boeken en structurele oplossingen willen vinden voor de vele problemen die onze veiligheid bedreigen. De vicepremier voegde daaraan toe: “we zullen onze waarden echter niet verloochenen, noch opnieuw onderhandelen over belangrijke beginselen die zijn aangenomen in de basisteksten die ook door Rusland zijn ondertekend, noch over de teksten waarop de veiligheid in Europa is gebaseerd”. Tot deze beginselen behoren bijvoorbeeld de soevereiniteit en territoriale integriteit van alle landen – met inbegrip van Oekraïne – of het vermogen van elke staat om soevereine beslissingen te nemen over veiligheid en de keuze van veiligheidsallianties.