Goeiemorgen allemaal,

Allereerst een woord van dank aan onze premier, die een heel moeilijke taak had. We hebben dit akkoord bereikt dankzij zijn werk, het werk van onze collega’s, maar ook van alle medewerkers. Het moet hier benadrukt worden, na een lang weekend met ook heel lange nachten. Tot zover mijn inleiding, na een heel brede oefening, maar ook een heel sterke oefening.

Pierre-Yves heeft het reeds gehad over de arbeidsmarkt en het tekort aan jobs. Ik zal daar niet opnieuw op ingaan.

Frank zal praten over het gedeelte ziekte-invaliditeit.

Ik zou, als u mij toestaat, willen ingaan op het gedeelte over het combineren van privé- en professioneel leven. U weet hoezeer de COVID-crisis deze kwestie op de voorgrond heeft geplaatst, de new way of working, hoe gaan we ons leven op het werk organiseren?

Het telewerken nam de overhand, maar u weet ook dat we aan meer flexibiliteit denken. Meer flexibiliteit in onze organisatie, want wij zijn geen robots, wij hebben privélevens die soms vereisen dat wij op bepaalde momenten van ons leven meer aanwezig zijn en op andere momenten minder, en dat is precies wat wij de mensen die werken willen bieden.

Met de nodige aandacht voor de vrouwelijke zelfstandigen en de wil om hun uitkering bij zwangerschapsverlof op één lijn te brengen met die van werknemers.

Energie werd ook genoemd.

Het klopt dat de aanpak focust op de winter. Deze winter die moeilijk is, die bijzonder moeilijk zal zijn gezien de stijging van de energieprijzen voor de laagste inkomens. Maar ook op het aanhouden van deze maatregel op langere termijn, met een ‘cliquet’ die alle burgers ten goede komt en ons in staat stelt de verschillen zo goed mogelijk te reguleren.

Het is ook een project om de koopkracht van de middenklasse te verhogen, hetgeen mijn collega Vincent ongetwijfeld zal aankaarten.

Een “investeringspakket” waar ik op terug kom…

Ook natuurlijk een heel belangrijke beslissing voor de Kmo’s en de zelfstandigen. België moet rekening houden met de Kmo’s en de zelfstandigen. Zonder hen zal de relance niet slagen. We hebben op dit gebied verschillende beslissingen genomen:

De investeringsaftrek zal worden versterkt en bestendigd om de groei van ondernemingen te stimuleren. De nadruk zal liggen op digitale en duurzame investeringen.

Het overbruggingsrecht, waarvan tijdens de crisis intensief gebruik is gemaakt, zal worden herzien om het eenvoudiger te maken en meer aangepast aan de realiteit.

We zullen ook het investeringsplafond in de tax shelterregeling verdubbelen voor startende ondernemingen en scale-ups.

We verzekeren dat het plusplan wordt voorgezet.

Enkele aandachtspunten rekening houdend met mijn bevoegdheden, maar ook deze van mijn collega’s David Clarinval en Mathieu Michel.

Uiteraard is er ook sprake van bijkomende middelen om grootschalige projecten voor de biculturele instellingen aan te pakken.

Tevens is er aandacht voor de digitale technologie – zoals u reeds hebt gehoord – maar ook in termen van investeringen. Ik denk bv aan de Single Digital Gateway, een project om de administratie via digitale technologie te vereenvoudigen.

Ook zijn er middelen uitgetrokken voor de Regie der Gebouwen en de renovatie van haar gebouwen.

Ik denk ook aan het project “AI for Belgium”, m.a.w. “Artificiële Intelligentie voor België”, waarbij wij via artificiële intelligentie en verschillende sectoren zullen trachten het concurrentievermogen van ons land te versterken.

We weten dat ons land een kleine, zeer open economie is, dat wij aan de relance en aan interne investeringen werken, maar dat wij ons ook aantrekkelijk willen maken voor de buitenwereld.

En dit brengt me bij een ander interessant project voor exporteurs: de digitalisering van de exportcertificering.

En tot slot natuurlijk projecten om ons mooie land in het buitenland te promoten, in mijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken, belast met buitenlandse handel.