Vandaag, donderdag 1 juli, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès haar Iraakse ambtgenoot ontvangen, dhr Fuad Hussein, ter gelegenheid van zijn bezoek aan ons land.

Het onderhoud bevestigde onder meer de goede bilaterale relaties tussen België en Irak die beide partijen nog willen intensiveren, en het engagement van ons land ten aanzien van de veiligheid en stabiliteit in Irak. Sophie Wilmès: “De stabiliteit van Irak is van groot belang voor het land zelf, maar ook voor de regio en voor Europa. Daarom heeft ons land zijn engagement in de coalitie tegen Daesh nog opgevoerd, onder meer door de inzet van een eskader F16 gevechtsvliegtuigen die opereren vanuit Jordanië.” Afgelopen maandag, tijdens de ministeriële bijeenkomst van de Coalitie tegen Daesh waar België sinds de oprichting deel van uitmaakt, heeft minister Wilmès al benadrukt dat de Iraakse regering kan rekenen op de steun van de Coalitie en België om de veiligheidscapaciteit van het land te vergroten en het uiteindelijk te stabiliseren.

Net zoals ze vorige maand al deed op de Raad Buitenlandse Zaken, drukte de vicepremier haar steun uit voor de inspanningen van haar ambtgenoot ter bevordering van de stabiliteit van de regio. “Irak is een belangrijke partner in de diplomatieke inspanningen van de EU tot de-escalatie in de Golfregio en om een regionale dialoog over veiligheid te bevorderen. Het land mag geen slagveld voor proxy wars worden. De soevereiniteit van Irak is van het grootste belang.”

Ons land steunt verder ook de organisatie van vervroegde verkiezingen in Irak. De organisatie van vrije en faire verkiezingen kan een belangrijke stap betekenen richting stabiliteit en een nationaal verzoeningsproces. Minister Wilmès: “België is tevreden dat Irak verkiezingsobservatoren uitdrukkelijk wenst te verwelkomen. Ons land steunt een EU-verkiezingsobservatiemissie, die eind vorige maand ook is toegezegd.”

Minister Wilmès drukte tenslotte ook de steun van ons land uit voor de inspanningen van de Iraakse regering in het doorvoeren van economische hervormingen – hervormingen die moeten bijdragen tot perspectief op diversificatie van de Iraakse economie, groei, jobcreatie en goed bestuur. “We hopen dat dit kan leiden tot een ondernemings- en investeringsklimaat dat meer buitenlandse investeringen en bedrijven kan aantrekken in Irak. We moedigen Belgische en Iraakse bedrijven aan om meer met elkaar te interageren dan ze nu al doen.”