– Vrije vertaling – 

Vijfentwintig jaar geleden engageerden we ons moedige stappen te zetten om gendergelijkheid te bereiken. Hoewel we vooruitgang hebben geboekt, is geen enkel land erin geslaagd het Actieprogramma van Peking volledig uit te voeren.

België verheugt zich over de historische kans die zich vandaag voordoet om zijn engagement te hernieuwen en te blijven werken om van mensenrechten voor alle vrouwen en meisjes een realiteit te maken.

De strijd tegen gendergerelateerd geweld zal voor België een prioriteit blijven. De pandemie heeft tot een context van toenemend seksueel geweld, intimidaties en onlinegeweld geleid.

Als ‘commitment maker’ in deze Actiecoalitie, zal België de maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld verder versterken, door de ontwikkeling van een 6e Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld op basis van het Verdrag van Istanbul, alsook van een 4e Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’. België zal ook het normatieve kader versterken, met name door de ratificatie van het ILO-Verdrag 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie op de werkplek.

De integratie van de genderdimensie in al onze acties blijft van essentiel belang. Dit zal voor België het geval zijn in het Nationaal Actieplan tegen mensenhandel, of in de nieuwe humanitaire strategie.

Natuurlijk weten we allemaal hoe noodzakelijk de financiering nog steeds is. Mijn land zal daarom zijn engagementen blijven nakomen door de financiering van UN Women, UNFPA en UNICEF.

Tot slot verwelkom ik het werk en de realisaties van het maatschappelijk middenveld en de verdedigers van de mensenrechten. Zij spelen een essentiële rol bij het boeken van vooruitgang en verdienen onze volledige steun.