Vandaag, woensdag 26 mei, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, een ontmoeting gehad met drie Hondurese Ministers ter gelegenheid van hun komst aan Europa: de Minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, de heer Lisandro Rosales Banegas, de minister van Algemene Regeringscoördinatie van de Republiek Honduras, de heer Carlos Alberto Madero Erazo, en de Viceminister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, mevrouw Karen Alejandra Najarro Bonilla.

Deze ontmoeting werd betekend door de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen de twee landen. Dit initiatief, dat sinds 2017 in de maak is, zal de bilaterale politieke consultaties tussen België en Honduras versterken. Ons land zal van deze besprekingen gebruik maken om de aandacht te vestigen op punten die ons nauw aan het hart liggen; namelijk de eerbiediging van de rechtsstaat, de strijd tegen corruptie en de verdediging van de mensenrechten. Maar ook de economische situatie van het land en de klimaatverandering. Deze bezorgdheden werden tijdens deze ministeriële bijeenkomst herhaald. België besteedt bijzondere aandacht aan vrouwenrechten, bijvoorbeeld op het gebied van hun seksuele en reproductieve rechten. Op te merken dat Honduras tijdens zijn laatste Universeel Periodiek Onderzoek in november 2020 de Belgische aanbeveling betreffende de intensivering van de strijd tegen geweld tegen vrouwen in het land heeft aanvaard.

De besprekingen spitsten zich ook toe op de klimaatverandering, die een bijzondere impact heeft op Honduras. Minister Madero presenteerde het plan voor de wederopbouw en duurzame ontwikkeling van zijn land na de doortocht van de orkanen ETA en IOTA. Vice-eersteminister Wilmès heeft op haar buurt het engagement van België in de strijd tegen de klimaatverandering en de financiële mechanismen die wij op Europees en multinationaal niveau ondersteunen voor de duurzame ontwikkeling van de landen die het meest door de klimaatverandering worden getroffen, toegelicht.

De ministers brachten verslag uit over de gezondheidssituatie in hun respectieve landen. België is verheugd over het feit dat de eerste vaccins dankzij het COVAX-mechanisme in Honduras zijn aangekomen. Ons land herbevestigde zijn steun voor elk initiatief dat gericht is op een versterking van de solidariteit tussen de landen van de wereld in de gemeenschappelijke strijd tegen de pandemie.