Vandaag, vrijdag 20 augustus, heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès via videoconferentie deelgenomen aan de buitengewone ministeriële bijeenkomst Buitenlandse Zaken van de NAVO, die werd georganiseerd naar aanleiding van de situatie in Afghanistan.

Deze bijeenkomst heeft de vicepremier de gelegenheid geboden om de toegang van onze vluchten tot de luchthaven van Kaboel en de exploitatie van de luchthaven zelf te bespreken met de leden van de Alliantie. België heeft bij monde van zijn vicepremier diepe bezorgdheid geuit over de problemen die mensen hebben om de luchthaven te bereiken. België roept alle betrokken partijen op om de toegang tot de luchthaven te verzekeren en te versnellen. “Het veilige vertrek van diegenen die wensen te vertrekken, moet gerespecteerd en vergemakkelijkt worden”, benadrukt vicepremier Wilmès.

Wat de controle van en beveiliging op de luchthaven van Kaboul betreft, heeft België bij monde van zijn vicepremier het pleidooi herhaald dat onze Amerikaanse partners de controle over de luchthaven waarborgen tot de laatste NAVO-bondgenoten er hun mensen hebben weggehaald. ”In together, out together. Dat geldt op militair vlak, maar ook op vlak van consulaire bijstand”, aldus Sophie Wilmès. Ook de coördinatie van de vluchtschema’s en de landingsslots, en het feit dat die slots in alle transparantie worden toegekend, is voor ons land van groot belang.  “Om vlotte en veilige evacuaties mogelijk te maken is een goede samenwerking, coördinatie én informatie-uitwisseling tussen de bondgenoten belangrijk”, aldus Sophie Wilmès.

Voor België is er nood aan een gezamenlijke politieke aanpak vis-à-vis Afghanistan. Op middellange termijn kan alleen maar heil komen van een politieke oplossing, die inclusief en onderhandeld is. “Ons land zal zijn invloed aanwenden voor een stabiel en welvarend Afghanistan. Het doel is en blijft stabiliteit, veiligheid voor alle Afghanen en respect voor de mensenrechten, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes”, aldus Sophie Wilmès.

Tot slot roept België het bondgenootschap op om zich te beraden over het NAVO-engagement in Afghanistan en daaruit de nodige lessen te trekken.