Enkel het gesproken woord telt

Vrije vertaling

Goedenavond Sophie Wilmès. Dit weekend zijn er in Oost-Oekraïne steeds meer vuurgevechten geweest. Rusland heeft ongeveer 150.000 manschappen verzameld aan de grens met Oekraïne. Denkt u nog steeds dat een diplomatieke oplossing voor dit conflict mogelijk is?

Het is in ieder geval zeker dat er – zoals u zegt – een zeer grote militaire ontplooiing is. Niet alleen een militaire maar ook een logistieke en medische ontplooiing. Dit alles betekent dat wij geconfronteerd worden met een Rusland dat zich voorbereidt om een invasie te kunnen starten, wanneer het dat wenst. Vandaag – inderdaad opnieuw – komen de diplomatieke kanalen weer op gang en bestaat de wil – blijkbaar aan beide zijden – om deze diplomatieke kanalen te doen werken.

Gelooft u in de Russische beloften?

Ik denk dat we niet in beloftes moeten geloven. Je moet geloven in de realiteit van de dingen. Ik stel alweer vast dat er vandaag deze kanalen en deze diplomatieke verbintenis waren. De wil ook om zo snel mogelijk naar een staakt-het-vuren toe te werken. We moeten blijven werken aan de diplomatie; dit is wat de overhand moet hebben in onze betrekkingen met Rusland. Het is duidelijk dat alle partijen er belang bij hebben dat het conflict stopt.

Welke rol kan België spelen in dit concert van de naties, in dit conflict in Oekraïne?

België speelt ten eerst een rol binnen de Europese Unie, maar uiteraard als lidstaat. Zoals u weet, hebben wij gewerkt aan zowel de diplomatieke dimensie als de afschrikkende dimensie, met een pakket sancties voor het geval dat de Russische agressie zich zou voordoen. België is uiteraard een volwaardig lid van het NAVO-bondgenootschap en als dusdanig neemt het ook ten volle deel aan zowel de diplomatieke besprekingen als de militaire afschrikking.

De minister van Defensie kondigde deze week aan dat Belgische soldaten klaar staan om de NAVO-bondgenoten in Oost-Europa te steunen. Wat zouden de opdrachten van de Belgische soldaten in Oost-Europa kunnen zijn?

Dit zal afhangen van de ontwikkeling van de situatie. U begrijpt dat er in dit soort dynamiek ook een strategische stilte in acht moet worden genomen, zowel op het vlak van de militaire inzet als in termen van afschrikking, van sancties, aangezien zowel het militaire aspect als de sancties voor afschrikking zorgen. U zal wel hebben gemerkt dat er in het openbaar weinig wordt gezeg over de exacte sancties die op dit moment effectief worden uitgewerkt.

Begrijpt u de positie van Rusland? Ze zeggen dat “het Westen wapens levert aan Oekraïne”. Zij zijn bezorgd over de invloed van de NAVO in Oost-Europa. Begrijpt u deze Russische vrees voor een NAVO-uitbreiding?

De NAVO is een defensief bondgenootschap. Het is geen offensief bondgenootschap. De NAVO bedreigt niemand. Oekraïne trouwens ook niet. De offensieve militaire inzet van Rusland is tamelijk ongebruikelijk. Wij hebben herhaald dat wij opnieuw willen inzetten op op diplomatie. Rusland wil ook – dat is in elk geval wat er publiekelijk wordt gezegd – een terugkeer naar de NAVO-inzet van vóór 1997, d.w.z. 25 jaar geleden. En zo de NAVO dus haar gebruikelijke inzet ontnemen, die zij uiteraard nodig heeft in haar defensieve rol. Er ligt een hele reeks eisen op tafel die voor de NAVO-bondgenoten rode lijnen zijn. Maar een ander deel is uiteraard interessant en moet ook door beide partijen in overweging worden genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan transparantie, wapenbeheersing, en de Minsk akkoorden.

Wat het Atlantisch Bondgenootschap betreft, is het geweten dat de Secretaris-Generaal zijn functie op 1 december neerlegt. Weet u wie hem zou kunnen vervangen??

Neen, niemand weet dat. De besprekingen daarover zijn zelfs nog niet begonnen.

Er wordt gesproken over een zekere voormalige Belgische premier. Namelijk u, bent u kandidaat ?

Ik heb dat net als u in de pers gezien. Voor de duidelijkheid, dit zijn geruchten. De werkelijkheid is dat die vraag niet aan de orde is en dat ik mij volledig en volkomen inzet voor het welzijn van de Belgen, dat is in ieder geval wat ik wil doen en zal blijven.

En als men u de functie aanbiedt?

Als mijn kat een koe was, dan gaf ze melk. De vraag is niet aan de orde, zoals ik al zei.