In 2022 vieren België en Hongarije 100 jaar diplomatieke betrekkingen. Op 20 februari 1922 overhandigde de Hongaarse Ambassadeur, Graaf Olivér Woracziczky, zijn geloofsbrieven aan de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Henri Jaspar. Dit was het sluitstuk van een proces dat al in 1921 werd ingezet toen België een legatie opende in Boedapest.

Uiteraard gaan de banden tussen onze beide landen al veel verder terug. Een in het oog springend element in onze gemeenschappelijke geschiedenis zijn de zogenaamde ‘kindertreinen’ waarbij België vlak na de Eerste Wereldoorlog uit solidariteit 20 000 Hongaarse kinderen opving in Belgische gezinnen. De kinderen kwamen per trein vanuit Hongarije naar ons land om aan te sterken na het oorlogsleed. Momenteel loopt hierover een tentoonstelling in het Historisch Museum van Boedapest.

Ook na de Tweede Wereldoorlog et de Hongaarse Opstand van oktober 1956, bood België opvang en onderdak aan een 7000-tal Hongaarse vluchtelingen. Dit verklaart deels waarom er tot op vandaag een grote Hongaars-Belgische gemeenschap aanwezig is ons land. De meest bekende onder hen is de Belgisch-Hongaarse econoom Alexandre Lamfalussy, stichter van het Europees monetair instituut, de voorloper van de Europese Centrale Bank. En daarom wordt hij gezien als een van de vaders van de euro.

Koning Albert II en Koningin Paola brachten in 2002 een Staatsbezoek aan Hongarije, vervolgens bracht de Hongaarse President Sólyom op zijn beurt in april 2008 een Staatsbezoek aan België. De toetreding van Hongarije tot de NAVO in 1999 en tot de EU in 2004 brachten een nieuw elan voor onze bilaterale banden. Als gevolg hiervan gingen ook onze handelsrelaties er met rasse schreden op vooruit. Heel wat Belgische bedrijven vonden de weg naar Hongarije voor belangrijke investeringen. Inmiddels behoort België tot de tien grootste investeerders in Hongarije. Beide landen zijn zeer open economieën, en daarom beseffen we als geen ander de enorme voordelen de eengemaakte Europese markt voor ons inhoudt. In het tweede semester van 2010 bekleedde België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, in trio met Hongarije en Spanje. Dit samenwerkingstrio zal een heruitgave kennen in 2023-2024, wanneer Hongarije de fakkel zal overnemen van België medio 2024.

Met de blik gericht op de toekomst is deze 100ste verjaardag vooral een mooie gelegenheid om de vriendschapsbanden tussen onze landen en burgers nog verder te versterken. Als EU-partners kijken we er naar uit om, in een constructieve verstandhouding, de vele uitdagingen binnen de EU samen aan te gaan.

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès: “laat ons van het eeuwfeest dat we samen vieren gebruik maken om stil te staan bij de diepe, historische banden tussen onze beide landen, die een rijke geschiedenis en cultuur delen en economisch sterk verbonden zijn. Laat het ook een opportuniteit zijn voor dialoog onder partners en vrienden. Vrienden die open kunnen bespreken waarover ze van mening verschillen. Partners ook, die de verantwoordelijkheid moeten delen voor ons Europese project, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en principes”.