– Vrije vertaling –
“Ik zou het niet begrijpen dat men de heropening tot na 1 juni zou uitstellen”

Heropening horeca en gesloten sectoren

Sophie Wilmès en David Clarinval, vóòr het Overlegcomité van dinsdag: “We verwachten dat alles wat wordt aangekondigd, wordt gerespecteerd.”

Allemaal vrolijke gezichten op het terras. Niet één tafeltje is nog vrij, ondanks de grijze hemel en de strakke wind die de maskers wegblaast. Deze zaterdag gaat de horeca voor het eerst sinds oktober weer open. Sophie Wilmès (MR), voormalig eerste minister en nu minister van Buitenlandse Zaken, en David Clarinval (MR), minister van de Zelfstandigen, praten over het Overlegcomité, de coronapas, de cultuur en de zomer. Eén verzoek: dat het interview plaatsvindt op het Vrijheidsplein in Brussel. Zij willen graag herinneren aan de rol die zij hebben gespeeld in de heropening, en er ook zelf een beetje van genieten. Sophie Wilmès is in een vrolijke bui en bestelt een Maes van het vat. De ober zegt tegen David Clarinval dat er geen Orval meer is. Dan maar een Rochefort. Dinsdag is er een Overlegcomité.

Na 7 maanden sluiting zitten we eindelijk op een terrasje

Sophie Wilmès: “Enthousiasme alom. We hebben toch moeilijke tijden gehad. Vandaag moeten we ervan genieten.”

David Clarinval: “Ik ben gelukkig hier op het Vrijheidsplein te kunnen zitten. Dat is een symbool. Was dat met opzet?”

S.W: “Een beetje. We proberen een boodschap over te brengen.”

D.C: “De situatie wordt beter. Voor de horeca is dit een goede zaak maar ook voor de andere zelfstandigen. Het nodigt uit om te gaan shoppen. Dit is een belangrijke dag.”

Over de volgende fase wordt dinsdag beslist. De PS wil dat de Horeca weer open gaat op 1 juni. En jullie?

D.C: “Ik heb me uitgesproken voor begin juni en begin juni, dat is de 1ste. Er moet nog over gesproken worden, zoals bij de terrassen. Dat was tussen de 1ste en de 15de, en het werd de 8ste. Hier zijn de virologen positief. We zouden vóór juni onder de 500 bedden op intensieve kunnen dalen. Als dat het geval is, dan zou ik niet begrijpen dat men de heropening van de sectoren tot na 1 juni zou uitstellen. Ik ben optimistisch.”

De Croo zou de 14e hebben voorgesteld

D.C: “Het is de coronacommissaris die een kalender heeft voorgesteld waarover we ons hebben uitgesproken. Het was een sneuveltekst. Hij gaat terugkomen met een nieuw voorstel.”

S.W: “Tussen wat op tafel ligt, de standpunten en de landing, zij er  nuances. Wij zijn er voorstander van, gezien de positieve tendens om degenen die hun activiteiten willen hervatten, niet te lang te laten wachten. Het is een kwestie van draagvlak. We hebben altijd gezegd dat als de situatie het toeliet, we begin juni open zouden gaan. Er is geen datum vastgelegd, maar wij verwachten dat wat wij aankondigen indien mogelijk zal worden gerespecteerd..”

D.C: “Er moet niet alleen over de horeca worden gesproken. Er zijn sectoren waarover het nooit gaat en die moeten gelijk met de andere kunnen heropenen! De fitness, bowlingzalen, binnenspeeltuinen, welnesscentra, escape rooms, hondenkapsalons, etc.”

S.W: “Zo is dat, want bij de 1e heropening was de redenering omgekeerd : alles gaat open, behalve…. Om te vermijden dat een hele groep professionals zouden worden vergeten.”

D.C: “Sophie heeft volledig gelijk. Wanneer ik met mijn lijsten aankom beginnen bepaalde ministers soms te lachen. Dat vind ik schokkend. Men doet nogal neerbuigend tegenover bepaalde beroepen. Daarom heb ik een vijf pagina’s tellende nota ingediend om de filosofie om te draaien. En als dat niet gebeurt, dan heb ik een lijst klaar van de sectoren waar nog niet aan gedacht is en die op 1 juni opnieuw open moeten gaan.”

Het binnenplan omvat ook de uitbreiding van de contacten

S.W: “De epidemiologische situatie verbetert duurzaam. Dit gezegd is er nog altijd een Covid-problematiek. We mogen niet de indruk wekken dat iedereen eender wat kan doen. We weten dat veelvuldige interpersoonlijke contacten de epidemie terug kunnen aanwakkeren. Maar we weten ook dat we fundamentele instrumenten hebben: de vaccinatie en de kennis die de bevolking inmiddels heeft opgedaan over risicogedrag. Veel mensen zijn besmet geweest en zijn immuun. Er moet een balans worden gemaakt van al die punten, plus de mentale gezondheid. We hebben psychologische en sociale behoeften, die mogen we niet aan de kant schuiven. We hebben gezelschap en gezelligheid nodig. Veel mensen zijn alleen en lijden daar vreselijk onder.”

Een bubbel van hoeveel?

S.W: “Daarover zullen we een intern debat houden. Maar ik garandeer u dat we heel sterk gaan aandringen op dit punt.”

Ik hoor zeggen dat alles in één keer loslaten op 1 juni een teken zou zijn van te veel versoepelingen. Moet er in stukken worden gewerkt?

D.C: “Er blijven nog veel sectoren gesloten maar het is niet meer zo’n groot aantal zelfstandigen. Er is geen enkele reden om met de openingen te beginnen schuiven.”

 

Plexiglas verboden op de terrassen: “We gaan hier nog op terugkomen”

Polemiek

In tegenstelling tot wat er in het protocol staat zijn deze wanden verboden.

Er is een polemiek ontstaan over het plexiglas dat de horeca wou gebruiken tussen de tafels. Dit werd uiteindelijk verboden. Wat is er gebeurd ?

D.C: “Het is een misverstand. Te goeder trouw hadden Pierre-Yves Dermagne en ikzelf de protocollen gevalideerd op basis van de beslissingen en onze kennis, de notificaties van het OCC en de protocollen van vorig jaar. Toen was het duidelijk dat men mocht afwijken van de anderhalvemeterregel tussen de tafels door plexiglas te gebruiken. We hebben het coronacommissariaat gecontacteerd om te vragen of het plexiglas van 1,5 meter of 1,8 meter moest worden gevalideerd. Hun antwoord was 1,8 meter. Ze volgden dus dezelfde redenering. De protocollen werden dinsdag gevalideerd. Woensdag vroeg Pedro Facon zich af waarom wij dit valideerden terwjil  we het nooit over dat precieze punt hadden gehad. Dat is juist. Maar voor ons was dat eerlijk gezegd logisch. We hebben donderdag de knoop dus doorgehakt. Ik vind het eigenlijk jammer want deze beslissing zorgt voor een verlies aan rendabiliteit, terwijl het plexiglas de veiligheid verhoogt. We zullen binnenkort op deze kwestie terugkomen.”

Sophie Wilmès, u bent minister van Buitenlandse zaken : er is onzekerheid voor de Belgen die hun vakantie willen vastleggen. Zou u dit persoonlijk al durven te doen ?

S.W: “Eerlijk, ik weet het niet. Dat hangt van veel factoren af, van de regels in België, maar ook ter plaatse.”

D.C: “Mijn echtgenote heeft al geboekt, we gaan naar Italië.”

 

“Geen vrijheden inruilen voor een gezondheidspaspoort”

Coronapas

Sophie Wilmès en David Clarinval zijn bezorgd over de gevolgen van de invoering van de coronapas voor onze vrijheden en privacy.

Op het laatste Overlegcomité werd een capaciteit van 2.500 mensen voorgesteld voor de zomerevenementen, maar het werd als te laag afgewezen. Zullen het er meer zijn?

D.C: “Ja, het zal wellicht hoger liggen. Maar met specifieke protocollen.”

Alexander De Croo wil grote evenementen organiseren (Tomorrowland) door middel van een coronapas.

S.W: “We hebben dat altijd gezegd en de premier trouwens ook. We mogen de uitoefening van onze vrijheden niet laten afhangen van een gezondheidspaspoort. We willen structureel gezien niet die richting opgaan. En zeker wanneer het om de vaccinatie gaat, want dat is een vrije keuze. Alles wat een vrijheid inruilt voor een bepaald vaccinatiegedrag is voor ons een “no go”.”

De coronapas zal ook een negatieve PCR-test bevatten…

S.W: “Ja, maar we moeten zeer waakzaam zijn. We zijn op Europees niveau al heel strikt geweest op dit punt, door te stellen dat een groen attest niet beschouwd mag worden als een reispas. We moeten de uitoefening van onze fundamentele vrijheden garanderen. Maar we kunnen nadenken over de manier waarop zeer grote evenementen kunnen worden georganiseerd. In de eerste plaats moet worden gezorgd voor een zeer hoge algemene vaccinatiegraad. Het tweede punt is hoe je grote evenementen in de best mogelijke omstandigheden kunt organiseren. Er moeten protocollen komen. De testevenementen hebben nog een ander doel: als de epidemie in september weer de kop opsteekt, moeten wij grondig hebben bestudeerd wat er gebeurt in de contactberoepen, de scholen, de restaurants, enz.. om nieuwe “on-off”s te vermijden en te voorkomen dat er weer volledige stukken van onze maatschappij moeten dichtgaan”.

Besteedt de MR, door de coronapas af te wijzen, niet te veel aandacht aan degenen die het vaccin weigeren, en te weinig aan degenen die gevaccineerd zijn en hun vrijheid terug willen?

S.W: “De coronapas waar we het nu over hebben is bedoeld voor grote evenementen. Het feit dat er protocollen worden ingevoerd is een manier om ons dagelijks leven terug te winnen. Wat we niet willen is dat de coronapas een voorwaarde is voor activiteiten die heel gewoon zijn. Dit is voor ons de moeilijkheid.”

D.C: “Het mag geen verplichting worden in het dagelijkse leven. We zijn veel te sterk gehecht aan onze vrijheid, de beveiliging van onze gegevens, onze privacy.”

S.W: “Het gaat hier om dermate belangrijke kwesties, over het al dan niet verplichte karakter van het vaccin, het beheer van privé-gegevens, het recht van privé-organisaties om de toegang tot hun evenementen te beperken naar gelang van de gezondheidstoestand, dat wij tot voorzichtigheid oproepen. Laten ons de uitoefening van vrijheden niet “structureren” in ruil voor een gezondheidspaspoort of een PCR-test.”

De oppositie zal zeggen: “Tomorrowland kan niet doorgaan omdat de MR tegen de coronapas is.”

D.C: “Dat is een karikatuur. We hebben in de praktijk bewezen dat de MR het meest offensief was over de heropening van de sectoren. We gaan ons geweer niet van schouder wisselen. Maar we gaan onze vrijheid en onze privacy niet verkwanselen om opnieuw normaal te kunnen leven. We kunnen protocollen instellen zonder gecentraliseerde administratieve machine of inbreuken op onze privacy.”

Hoe bijvoorbeeld?

D.C: “Voor bepaalde grote evenementen kan aan de mensen worden gevraagd om zich enkele dagen op voorhand te laten testen. Zo zouden enkele maanden kunnen worden gewonnen. Een systeem dat kan verdwijnen, eens de epidemie is afgelopen.”

Is de coronapas geen goede wortel om jongeren te motiveren om zich te laten inenten?

S.W: “We moeten noch met de stok, noch met de wortel zwaaien maar vertrouwen op de collectieve intelligentie. Dat ontbreekt te vaak.”

 

©   La Dernière Heure

Adrien de Marneffe
JC Guillaume