Vandaag, maandag 1 februari, verschijnt in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaten voor de vernieuwing van de raden van bestuur van de drie federale culturele instellingen, namelijk Bozar, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg. Door de verlenging van de periode van lopende zaken waren de mandaten afgelopen. Het is de eerste keer dat op het niveau van de federale culturele instellingen een publieke oproep tot het indienen van kandidaturen wordt gelanceerd. Het is de bedoeling kandidaten voor te stellen met een ruime ervaring op het gebied van management en/of cultuur.

Vicepremier en bevoegd minister Sophie Wilmès: “Met deze oproep tot kandidaten willen we de deuren van deze raden van bestuur wagenwijd openzetten voor de academische wereld en het maatschappelijk middenveld, door voorrang te geven aan ervaring en expertise. Op die manier zullen deze nieuwe bestuurders een ambitieuze en coherente visie kunnen ontwikkelen voor de verdere ontplooiing van de federale culturele instellingen in kwestie. Deze aanpak zal ongetwijfeld een zeer positief effect hebben op de instellingen zelf, maar ook op hun personeel, de kunstenaars met wie ze samenwerken en het publiek dat ze bezoekt. »

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en een schriftelijke motivering, moeten uiterlijk op 15 februari 2021 per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verstuurd aan de heer Thomas Van Achter, Kanselarij van de Eerste Minister, Wetstraat 16 – 1000 Brussel.