Security Council

Vanaf 1 februari zal België de VN-Veiligheidsraad voorzitten. Samen met minister Philippe Goffin stelden we onze visie op multilateralisme voor aan het diplomatieke korps, gebaseerd op preventieve diplomatie en dialoog. Laten we werken aan een veiliger wereld voor iedereen. 🇧🇪🇪🇺🇺🇳…


Toespraak voor de Overheden van het Land 2020

Sire, Majesteit, Dames en heren,   Het jaar 2019 is een paar weken geleden afgesloten. We zullen het ons herinneren als een rijk gevuld jaar. We hebben ons vele malen verheugd. Tijdens mooie sportmomenten. Tijdens mooie vieringen, zoals de 18e verjaardag van onze toekomstige vorstin, Prinses Elisabeth. We hebben ons erfgoed in de kijker gezet met Bruegel. Magritte ook. De Belgen – en vooral de jongeren – kwamen op straat “voor het Klimaat”. Maar 2019 was ook soms moeilijk. Het geweld tegen…


Plenaire vergadering in de Kamer - Racisme en antisemitisme

Na Bilzen, De Panne. Nogmaals, teveel is te veel. We hebben deze ochtend samen met de regeringscollega’s beslist om tijdens het volgende Overlegcomité voor te stellen een interministeriële conferentie ter bestrijding van racisme en antisemitisme op te richten.


Green Deal

Toen ik in de Kamer werd gevraagd naar de Europese Green Deal, herinnerde ik eraan dat het succes van ons toekomstige klimaatbeleid zal afhangen van de steun die het krijgt bij de mensen. Het is daarom noodzakelijk om de impact van alle maatregelen op hun dagelijkse leven goed in te schatten. #GreenDealEU 🌱


Sophie Wilmes - Women Ambassadors Network

Women Ambassadors Network

Een ontspannen maar toch levendige discussie binnen het Women Ambassadors Network (WAN), op initiatief van de ambassadrices van Italië en Oostenrijk. De perfecte gelegenheid ook om het over de actualiteit te hebben met vrouwen uit de voorhoede van de internationale diplomatie.…


Sophie Wilmès - Land Day 2019

Land Day

De kracht van een leger hangt in grote mate af van het engagement van duizenden mannen en vrouwen. De Land Day van de Defensie is de gelegenheid om hen te bedanken voor hun inzet, vooral zij die dienen in het buitenland. Hun professionalisme wordt zeer gewaardeerd. 🇧🇪…


Europese Top - Interview

Wat het klimaat betreft, daar moeten we oor hebben voor de oproep van wetenschappers en van gewone mensen, onder wie ook jongeren. Europa heeft een ambitieus doel: tegen 2050 het eerste CO2-neutrale continent worden. 🌍🌱 #EUCO


Mondelinge vragen in de kamer - NAVO

Vanmiddag in de Kamer werd ik door verschillende parlementsleden ondervraagd over de voorbije NAVO-meeting. Op die manier kreeg ik de mogelijkheid om de inhoud van de besprekingen toe te lichten. Ik heb er ook nogmaals op gewezen dat Europese defensie en de NAVO geen concurrenten zijn. Een versterkte Europese pijler binnen het Bondgenootschap is zowel voor de NAVO als de EU een voordeel.…


COP25 - Sophie Wilmes

COP25 - Toespraak van de Eerste minister

Mijnheer de secretaris-generaal, Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders, Dames en heren delegatieleiders, Dames en heren, Staat u mij toe allereerst Spanje en Chili te bedanken met de organisatie van deze 25e Conferentie van de Partijen hier in Madrid. Zoals de Groothertog van Luxemburg terecht heeft opgemerkt: “samen zijn we sterker.” En dat is volgens mij de geest waarna we op zoek moeten tijdens de werkzaamheden van deze COP25. Er komt een dag dat de toekomstige generaties…


Sophie-wilmes-actualites-seance-pleniere-21-11-2019-10

Plenaire vergadering - Mondelinge vragen aan de regering

Mondelinge vragen aan de regering vanmiddag in de Kamer. Kinderrechten en cyberveiligheid werden behandeld. Ook de situatie van moeders uit jihadistische kringen volgen we op de voet. België blijft bij zijn standpunt dat het enkel kinderen repatrieert.……