De ruggengraat van deze nieuwe regering is een evenwichtig, toekomstgericht project dat een antwoord biedt op de grootste bezorgdheden van de mensen. Een positief en solidair project. Blij deel uit te maken van deze nieuwe ploeg! #begov