Vandaag, dinsdag 9 november, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Sophie Wilmès via videoconferentie de vicevoorzitter van de Bondsraad en tevens hoofd van het Zwitserse federale departement Buitenlandse Zaken van de Zwitserse Bondsstaat, de heer Ignazio Cassis, ontmoet.

België en Zwitserland zijn twee meertalige staten die met elkaar veel standpunten delen (likeminded partners) en openstaan voor het internationale toneel. Zwitserland is een belangrijke multilaterale partner. De economische en commerciële betrekkingen tussen onze landen zijn intens: Zwitserland is een van de tien belangrijkste buitenlandse investeerders in België. België speelt bovendien als logistiek knooppunt – met name via de haven van Antwerpen, die via meerdere spoorlijnen met Zwitserland is verbonden – een belangrijke rol. De wederzijdse handel in chemische producten is ook van cruciaal belang voor onze respectieve farmaceutische industrieën. De vicepremier en haar Zwitserse collega hebben deze ontmoeting dan ook aangegrepen om de balans op te maken van dit handelsverkeer en na te gaan hoe het kan worden versterkt in het kader van hun respectieve herstelplannen na de gezondheidscrisis.

Bij monde van zijn vice-eersteminister betreurde België dat Zwitserland zich in mei jl. heeft teruggetrokken uit de onderhandelingen met de Europese Unie over het institutionele kaderakkoord. Sophie Wilmès: “Zwitserland is een bevoorrechte partner en een belangrijke speler op een hele reeks gebieden. Daarom zouden wij graag zien dat de betrekkingen tussen Zwitserland en de EU zoveel mogelijk worden verdiept. De bal ligt in het kamp van Zwitserland. Als bijkomende reflectie uiteindelijk leidt tot een stabiele, voor beide partijen voordelige en evenwichtige relatie, dan moeten we daarvoor de tijd nemen.”

De twee ministers bespraken ook de gezondheidssituatie in hun respectieve landen en wisselden van gedachten over de inspanningen op het gebied van de vaccinatiecampagnes en het belang van solidariteit op internationaal niveau.

Tot slot hebben de vicepremier en de vicevoorzitter, wat betreft de internationale betrekkingen, hun verschillende ervaringen uitgewisseld over de situatie in Afghanistan. De aard van de betrekkingen met het Talibanregime kwam ook aan bod. Sophie Wilmès herinnerde aan het kader en de criteria die de lidstaten van de Europese Unie in september jl. voor zichzelf hadden vastgesteld, met name op het gebied van de democratie en de verdediging van de mensenrechten.