Op donderdag 20 januari heeft vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Mélanie Joly, ontvangen in het Egmontpaleis. De twee ministers hadden elkaar al eerder ontmoet in de marge van de ministeriële NAVO-bijeenkomst in Riga, in november jl.
Het onderhoud vandaag vond plaats na de terugkeer van minister Joly van een reis naar Oekraïne. Oekraïne blijft een bevoorrechte partner van de NAVO. België heeft herhaaldelijk de gelegenheid gehad zijn standpunt te bevestigen ten aanzien van Oekraïne, waarvan het de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit verdedigt. De twee ministers konden de situatie ter plaatse uitvoerig bespreken, de balans opmaken van de voorbije diplomatieke week en de vooruitzichten voor de komende dagen, en de middelen om Oekraïne te steunen.
De bijeenkomst bevestigde de reële risico’s van een Russisch offensief. Deze kwestie wordt door beide landen zeer ernstig genomen. Sophie Wilmès: “Geconfronteerd met deze dreiging moeten wij volharden in onze diplomatie en de dialoog met Rusland in stand houden met het oog op deëscalatie. Dit is wat er de afgelopen dagen is gedaan, in verschillende discussiefora. In de feiten heeft België altijd gepleit voor een tweesporenbeleid ten aanzien van Rusland: dialoog enerzijds en afschrikking anderzijds.”
Voor België mogen de discussies met Rusland geen afbreuk doen aan de grote beginselen van de Europese veiligheid, die met name gebaseerd zijn op het feit dat elke staat soeverein is in zijn keuzes op vlak van defensie en veiligheidsallianties. Ons land schrijft zich in de gezamenlijke wens van de geallieerden in, om op constructieve wijze een substantiële dialoog met Rusland aan te gaan om de veiligheid in Europa te verbeteren.
De ministers waren ook verheugd over de zeer goede bilaterale samenwerking tussen Canada en België en over de wederzijdse wens om onze uitwisselingen te blijven ontwikkelen.