Op donderdag 23 september zal vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès samen met Europees commissaris voor crisisbeheersing Janez Lenarčič een evenement op hoog niveau voorzitten over de gevolgen van COVID-19 voor kinderen. Dit evenement wordt georganiseerd in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, in samenwerking met Niger en de NGO Save the Children.

Voor het vierde opeenvolgende jaar organiseert België, in samenwerking met de Europese Commissie, een evenement om de internationale aandacht te vestigen op het verband tussen politieke, veiligheids- en humanitaire aspecten van crisissen. Verder bouwend op onze expertise spitst het thema zich dit jaar toe op kinderen, de vergeten slachtoffers van de COVID-19 pandemie, waaronder 426 miljoen kinderen in conflictgebieden.

Virginia Gamba, speciaal gezante van de VN Secretaris-generaal voor Kinderen en Gewapend Conflict, Filippo Grandi, Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), de voorzitter van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) Peter Maurer, alsook Omar Abdi, adjunct uitvoerend directeur UNICEF, Inger Ashing, CEO Save the Children en Léa Ouedraogo, CEO van de Burkinabese NGO ‘Alliance Technique d’Assistance au Développement’, zullen deel uitmaken van twee expertenpanels. Het evenement zal worden afgerond door Martin Griffiths, adjunct-Secretaris-generaal van de VN en noodhulpcoördinator en Minister van Buitenlandse zaken van Niger, Massoudou Hassoumi. De deelnemers zullen enkele getuigenissen horen van kinderen en jongeren die door COVID-19 en conflicten werden getroffen.

Sophie Wilmès: “De oorlogen die volwassenen voeren, hebben een verwoestend effect op kinderen. Ze dragen de fysieke, mentale en emotionele gevolgen hun hele leven mee. Kinderen worden vermoord, verminkt. Ze verliezen hun ouders, worden ontvoerd of dienen als kindsoldaten. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van seksueel misbruik of uitbuiting. Covid-19 is hierbij een verzwarende factor. Naast extra armoede en gebrek aan kansen, zorgen covidmaatregelen er vaak voor dat kinderen niet meer naar school gaan of minder toegang hebben tot gezondheidszorg. Dat leed blijft te vaak ongezien. Ons land vestigt de aandacht van de internationale gemeenschap op de noodzaak om de nefaste gevolgen van de pandemie op kinderen in conflictgebieden weg te werken. Scholen moeten snel en veilig weer open gaan, humanitaire toegang is essentieel.”

Het evenement op hoog niveau zal ertoe oproepen kindgerichte oplossingen centraal te stellen in het wereldwijd herstelbeleid en de strategische planning.