Op maandag 20 september is vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès in kennis gesteld van het vonnis in het proces tegen de heer Rusesabagina in Kigali. Aan het einde van deze gerechtelijke procedure – en ondanks herhaalde oproepen van België – moet worden vastgesteld dat de heer Rusesabagina geen eerlijk en billijk proces heeft gekregen, in het bijzonder wat de rechten van de verdediging betreft. Ook het vermoeden van onschuld werd niet gerespecteerd. Deze elementen stellen de facto het proces en het vonnis ter discussie.

Een ontmoeting met de Rwandese minister, Vincent Biruta, is gepland voor deze week in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Intussen blijft België in nauw contact met de heer Rusesabagina.