Le prononcé fait foi.

 

Mijnheer de voorzitter,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

 

Het beschermen van de gezondheid van onze medeburgers is ons hoofddoel, onze plicht, onze verantwoordelijkheid maar ook ons engagement.

 

Dat is wat ons allemaal moet mobiliseren, voortdurend, in de uren, dagen en weken die komen.

 

In deze ongekende situatie is het absoluut noodzakelijk om samen te werken.

 

Ieder van ons heeft een rol te spelen. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook om onze naasten en andere burgers te beschermen.

 

Het verantwoordelijkheidsgevoel, de solidariteit, de moed, maar ook het vertrouwen in ons vermogen om weer op te staan, om sterker uit deze beproeving te komen, moeten ons meer dan ooit drijven.

 

Ik besef hoe moeilijk de dinsdagavond aangekondigde nieuwe maatregelen liggen, en hoezeer ze een impact hebben op ons dagelijks leven.

 

Maar gezien de urgentie en de ernst van de situatie zijn deze opofferingen onontbeerlijk.

 

In deze strijd ben ik opgezet met de voorbeeldige toewijding en zelfopoffering van de gezondheidswerkers, onderzoekers, kinderverzorgers, kassiers, kassiersters en iedereen – die ik hier niet zal noemen omdat de lijst te lang zou worden – die dagelijks hard werkt om anderen te helpen en ons land draaiende te houden.

 

De regeringen, parlementen en de andere entiteiten in het land moeten natuurlijk ook een essentiële rol spelen.

 

Ze moeten samenwerken, in wederzijds vertrouwen, om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen en te zorgen voor een vlotte en tijdige uitvoering ervan.

 

In dit opzicht herinner ik u eraan dat we allemaal, door ons ’s morgens naar het werk te begeven, ongeacht het activiteitendomein, schakels in dezelfde keten zijn.

 

Een menselijke keten die het uiteindelijk mogelijk maakt om, rechtstreeks of onrechtstreeks, de beste zorg aan onze zieken te verlenen.

 

Het vertrouwen tussen de regering en het parlement moet formeel worden door middel van een vertrouwensstemming.

 

Over een paar uur wordt u gevraagd om over deze motie te stemmen.

 

Dit moet gebaseerd zijn op een essentieel principe. De huidige regering via een vertrouwensstemming de volledige capaciteit geven om deze crisis met succes te beheren.

 

Niet meer, niet minder

 

Zo verbinden wij ons ertoe…

  • Om de gezondheidssituatie tijdens de Coronavirus-crisis te beheren;
  • Om de openbare orde te beheren en te handhaven;
  • Maar ook om de sociaaleconomische problemen van de loontrekkenden en zelfstandigen te verlichten.

 

We moeten ook stap voor stap de economische ontplooiing en de economische relance voorbereiden zodra deze crisis voorbij is.

 

Een motie van vertrouwen, dat klopt, is geen blanco cheque. Ze staat de regering niet toe zich te onttrekken aan haar verplichting tot transparantie tegenover het parlement.

 

Ik heb me er al voor u toe verbonden het optreden van de regering te beperken tot de onderwerpen die verband houden met het beheer van de coronaviruscrisis, en de andere aspecten te beheren in een kader dat vergelijkbaar is met dat van lopende zaken.

 

Bovendien heb ik u gezegd dat ik uiterlijk over zes maanden terugkom om opnieuw het vertrouwen te vragen.

 

De kwestie van de bijzondere machten zal ook benaderd moeten worden in termen van:

  • volksgezondheid;
  • sociale zaken, met inbegrip van het arbeidsrecht;
  • veiligheid;
  • en economie.

 

Dit zijn allemaal onderwerpen die met de verschillende vertegenwoordigers van de politieke partijen zullen worden verduidelijkt en uitgewerkt voordat ze uiteraard ter stemming aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden voorgelegd.

 

De uitvoering van de bijzondere machten zal in ieder geval aan het einde van deze periode door het parlement moeten worden gecontroleerd.

 

Zoals ik daarnet heb gezegd, het vertrouwen tussen het parlement en deze regering moet blijken uit de formele stemming over een motie deze namiddag.

 

Deze motie van vertrouwen maakt deel uit van de “grote unie” waartoe ik heb opgeroepen, met de wil om constructief samen te werken in het belang van iedereen.

 

Iedereen zal blijk moeten geven van zelfbeheersing, van kalmte, van grote werkkracht, van kritisch inzicht, en zeker van moed.

 

We moeten afzien van strategieën en verklaringen die ons zouden kunnen verdelen, terwijl we meer dan ooit verenigd zijn.

 

Iedereen zal blijk moeten geven van zelfbeheersing, van kalmte, van grote werkkracht, van kritisch inzicht, en zeker van moed.

 

We moeten afzien van strategieën en verklaringen die ons zouden kunnen verdelen, terwijl we meer dan ooit verenigd zijn.

 

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid.

 

Ikzelf en de regering zullen een loyale partner zijn, een partner die open staat, maar ook geconcentreerd is op de taak die voor ons ligt, volledig gemobiliseerd en vastbesloten om haar opdracht uit te voeren.

 

Jullie ook, zorg goed voor jezelf en blijf goed zorgen voor de anderen.

 

Jullie ook, zorg goed voor jezelf en blijf goed zorgen voor de anderen.

 

Ik dank u.