Morgen, donderdag 19 maart, om 18 uur zal de Economic Risk Management Group (ERMG) voor het eerst bijeenkomen in de Nationale Bank van België. De ERMG is het economische equivalent van de Risk Management Group, die zich richt op het gezondheidsaspect van de crisis. de ERMG op zijn beurt heeft tot doel het beheer van de economische en macro-economische risico’s van Covid-19 te verzekeren.

De opdracht van deze groep zal worden opgesplitst in verschillende delen. De doelstellingen van de ERMG zijn onder meer de voortdurende monitoring van de economische situatie in ons land; de identificatie van de zogenaamde “kritieke” economische activiteiten om de continuïteit ervan te garanderen; de identificatie van aanvullende maatregelen die tijdens de crisis zijn genomen om de ondernemingen te ondersteunen; en het definiëren van voorstellen voor acties die nodig zullen zijn wanneer de crisis voorbij is.

De ERMG is gebaseerd op twee pijlers. De cel opvolging bestaat uit leden van overheidsinstellingen (NBB, Federaal Planbureau), vertegenwoordigers van de bedrijfswereld, sociale partners en experts. Deze cel volgt de economische situatie van het land en het risico op. De centrale groep bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheid en de deelstaten, plus alle leden van de cel opvolging. De centrale groep zal bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om de effecten van Covid-19 op onze economie te verminderen.

De heer Pierre WUNSCH en de heer Piet VANTHEMSCHE nemen het co-voorzitterschap waar.

Voor premier Sophie WILMÈS was de oprichting van deze groep een noodzaak. “Onze prioriteit is de gezondheid van de Belgen. Maar we zijn ons ook terdege bewust van de schadelijke gevolgen van de coronacrisis voor onze economie. In deze ongekende situatie is het absoluut noodzakelijk dat we alle economische actoren ondersteunen, met inbegrip van onze bedrijven, kmo’s en zelfstandigen. Daarom hebben we ook heel snel tien concrete maatregelen genomen. Met een instrument als de ERMG kunnen we de economische activiteit voortdurend monitoren en – indien nodig – andere beslissingen nemen die perfect inspelen op de realiteit op het terrein en de behoeften van wie economische activiteit creëert in België.”

Alexander De Croo, minister van Financiën: “De coronacrisis treft onze economie en onze bedrijven bijzonder hard. Het komt er de volgende dagen op aan om niet enkel de gezondheid van de inwoners van ons land te beschermen, maar ook bedrijven, zelfstandigen en werknemers zo goed mogelijk door deze crisisperiode te loodsen. De Economic Risk Management Group zal waardevolle input leveren om de regering daarin bij te staan.”

© BELGA – PHOTO POOL LAURIE DIEFFEMBACQ