Vandaag, 1 december, hebben vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en de minister van Buitenlandse Zaken van Chili, Andrés Allamand, een bilaterale ontmoeting gehad ter gelegenheid van zijn bezoek aan Europa.

Tijdens deze bijeenkomst hebben beide ministers de politieke situatie in hun land besproken en heeft minister Allamand de belangrijkste evoluties voorgesteld van het constitutionele proces in Chili.

De Belgische vice-premier en de Chileense minister van Buitenlandse Zaken hadden een positieve gedachtenwisseling en waren het erover eens dat het belangrijk is de bilaterale betrekkingen te verdiepen en de economische en investeringsmogelijkheden tussen Chili en België te blijven onderzoeken.

In dit verband bevestigden de ministers opnieuw hun bereidheid om de onderhandelingen over de modernisering van de Associatieovereenkomst EU-Chili snel af te ronden, rekening houdend met de respectieve ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De vice-premier gaf het standpunt van de Europese Unie over de bevordering van multilateralisme meer in detail weer. Minister Allamand stemde ermee in en verklaarde dat zijn land bereid is de samenwerking te bevorderen, met name op het gebied van groene waterstof als schone energiebron om richting koolstofneutraliteit te gaan, maar ook op het gebied van beschermde mariene gebieden en Antarctische kwesties door middel van het “Memorandum van overeenstemming inzake Samenwerking op het gebied van Antarctisch onderzoek”.