Vandaag, dinsdag 14 september, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, de Vice-eersteminister van de Republiek Montenegro ontmoet, Z.E. dhr Dritan Abazović, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel.

De ministers hebben het allereerst gehad over de goede politieke bilaterale relaties, en stelden vast dat deze nog niet hun volle potentieel hebben bereikt. België en Montenegro gaan dan ook akkoord om meer samen te werken op economisch en handelsvlak, onder meer rond digitalisering en duurzaamheid.

Beide ministers hebben het samen ook gehad over mensenrechten, met name vrouwenrechten en rechten van minderheden. Ons land benadrukte onder meer de fundamentele verantwoordelijkheid om de rechten van alle burgers te beschermen, met inbegrip van de LGBTIQ-gemeenschap. Ons land is wel blij vast te stellen dat Montenegro als eerste land in de regio koppels van hetzelfde geslacht wettelijk erkent.

België waardeert verder dat Montenegro z’n buitenlands beleid volledig aligneert met het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Wat het EU-perspectief van Montenegro betreft, bevestigt België zijn positie met het zicht op de EU-Western Balkan Top begin volgende maand. “Dat zal een gelegenheid zijn om het engagement van de EU ten opzichte van de partners van de Westelijke Balkan te bevestigen, en tegelijk het belang te onderstrepen van noodzakelijke hervormingen”, aldus Sophie Wilmès. Ons land denkt dan met name aan economische hervormingen die tot doel hebben de economieën van de regio concurrentiëler en duurzamer te maken, maar ook aan hervormingen met betrekking tot de rechtsstaat en het justitieel apparaat en de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. “Wat dat laatste betreft, heb ik collega Abazović trouwens gefeliciteerd met de recente grote drugsvangst en het opdrijven van de strijd tegen de illegale tabakshandel. Deze successen zijn te danken aan het goede werk van de Montenegrijnse politie, maar ook aan de doeltreffende Europese samenwerking. Het is een mooi voorbeeld van wat we samen kunnen bereiken.”