Vandaag, maandag 22 maart, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een ontmoeting gehad met de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, tijdens zijn bezoek aan Brussel voor de Raad Buitenlandse Zaken van de EU-ministers en de NAVO-ministeriële die deze week worden gehouden. Dat heeft de ministers toegelaten een reeks dossiers te bespreken die in die vergaderingen behandeld worden of zijn. Als buurlanden onderhouden België en Frankrijk uitstekende betrekkingen en werken ze samen rond veel dossiers.

De twee ministers konden van gedachten wisselen over de gezondheidssituatie in hun respectieve landen nu de covid-19 pandemie in de meeste Europese lidstaten steeds meer om zich heen grijpt. België en Frankrijk staan daarover in voortdurend contact. Ze volgen ook van nabij de ontwikkelingen in de Europese dossiers in verband met de pandemie, in het bijzonder de vaccinatiestrategie van de EU en het door de Europese Commissie voorgestelde  “groene certificaat”.

Vandaag dag op dag vijf jaar geleden werd België getroffen door aanslagen. Ons land en Frankrijk delen de pijnlijke ervaring van radicalisme en islamistisch terrorisme op hun grondgebied. Ze werken op dit dossier zeer nauw samen. Op het internationale toneel zijn België en Frankrijk ook ten volle betrokken bij de strijd tegen het terrorisme op verschillende terreinen, waaronder de Sahel. Deze bijeenkomst was een gelegenheid om de balans op te maken van de situatie in de regio. België herhaalde zijn steun voor de ontwikkeling van de Coalitie voor de Sahel en zijn oproep tot een politiek en bestuurlijk pact dat de idee van een doeltreffend partnerschap tussen de internationale gemeenschap en de vijf Sahellanden zou versterken.

Tot slot bespraken de twee ministers de betrekkingen tussen de EU en Turkije, en de EU en Iran.