Vandaag, donderdag 10 juni, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, de minister van Buitenlandse Zaken van Jemen ontmoet, Z.E. dhr Ahmed Bin Mubarak. Dit jaar blikken onze landen terug op 50 jaar diplomatieke betrekkingen.

Tijdens de ontmoeting hebben de ministers van gedachten gewisseld over het aanhoudende conflict in het land en uitte vicepremier Wilmès de bezorgdheid van België over het aanhoudende geweld.

België blijft ook uiterst bezorgd over de humanitaire situatie ter plaatse. Ons land ondersteunt de humanitaire behoeften van de Jemenitische bevolking door onder meer bij te dragen tot het humanitaire fonds voor Jemen. Sophie Wilmès: “Wat de humanitaire situatie betreft, zijn het sluiten van een nationaal staakt-het-vuren en het op gang brengen van het politiek proces -met de participatie van vrouwen en jongeren- , de meest dringende noodzaken. Wij roepen alle partijen ook op de toegang tot humanitaire hulp te vergemakkelijken”.

Tot slot spitsen de besprekingen zich toe op de vrouwenrechten en de bescherming van kinderen. Tijdens zijn laatste Universeel Periodiek Onderzoek in 2019 heeft Jemen de Belgische aanbeveling betreffende de bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van seksueel en gendergerelateerd geweld aanvaard, wat de mogelijkheid bood voor beide ministers om van gedachten te wisselen over de implementatie van deze aanbeveling. De bescherming van kinderen is een belangrijke kwestie voor België, zoals blijkt uit het Belgisch voorzitterschap van de Werkgroep ‘Children and Armed Conflict’ tijdens ons mandaat in de VN-Veiligheidsraad. “Nu meer dan ooit roepen wij alle partijen op om kinderen te beschermen en deze conclusies uit te voeren”, benadrukte de vicepremier.