Vandaag dinsdag 23 maart, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een ontmoeting gehad met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Heiko Maas, tijdens zijn bezoek aan Brussel voor de verschillende Raden van EU-ministers en de NAVO-ministeriële die deze week worden gehouden. Dat heeft de ministers toegelaten een reeks dossiers te bespreken die in die vergaderingen behandeld worden, zoals dat van Afhanistan, waar onze beide landen zich geëngageerd hebben in het kader van Resolute Support Mission. De bilaterale betrekkingen tussen België en Duitsland zijn uitstekend. Er zij ook op gewezen dat Duitsland de belangrijkste handelspartner van ons land is.

Deze bijeenkomst heeft de twee ministers toegelaten de balans op te maken van de gezondheidssituatie in Europa en van gedachten te wisselen over de nauwe samenwerking tussen de autoriteiten van onze beide landen bij de reactie op de pandemie. De twee ministers waren het erover eens dat de vaccinatiecampagnes die op het hele Europese continent aan de gang zijn, van cruciaal belang zijn om de crisis te boven te komen. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat ze in een strak tempo worden uitgevoerd. Vice-eersteminister Sophie Wilmès herinnerde eraan hoe belangrijk het is dat de mensen vertrouwen blijven hebben in deze campagnes, met name door een grotere transparantie rond de beslissingen van de lidstaten over het gebruik van vaccins. Verder spraken de ministers opnieuw hun steun uit voor het COVAX-initiatief, dat een wereldwijde en billijke toegang tot vaccinatie wil garanderen.

De twee ministers van Buitenlandse Zaken hebben ook gesproken over de spoorwegverbinding Rhein-Ruhr-Rail (3RX). België hoopt op een convergentie van standpunten bij de ontwikkeling van dit project, waar ook onze noorderburen bij betrokken zijn. Sophie Wilmès: “De doelstellingen in dit dossier sluiten perfect aan bij de doelstellingen van de Europese ‘Green Deal’ en bij de Europese wil om de verschillende manieren van transport tussen de regio’s te accentueren en te vertrouwen op schonere manieren van transport.

De twee ministers stelden ook vast dat ze een gemeenschappelijk belang hebben bij het versterken van de samenwerking op energiegebied, met name over projecten rond de ontwikkeling van waterstofenergie.

Tot slot bespraken Sophie Wilmès en haar Duitse ambtsgenoot de toekomst van het Europese handelsbeleid. Hoewel België het idee steunt om de politieke en handelsbetrekkingen tussen de EU en de rest van de wereld te versterken, heeft ons land – bij monde van zijn vicepremier – zijn bezorgdheid geuit over bepaalde akkoorden die momenteel worden besproken. Ons land heeft  de mogelijke gevolgen ervan voor onze doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de landbouwsector in het bijzonder, als proiritaire aandachtspunten geduid.