Officiële lancering op hoog niveau van het Vrouwenfonds voor Vrede en Humanitaire actie – venster voor snelle respons

Tussenkomst van mevrouw Sophie Wilmès, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel – België

 

Geachte vertegenwoordigers,

Dames en heren,

Ik ben vereerd jullie te mogen toespreken in het kader van de lancering van het Rapid Response Window van het Women’s Peace and Humanitarian Fund.

We weten allemaal waarom de deelname van vrouwen essentieel is. We hebben allemaal beloofd om onze inspanningen voor de bevordering van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid te vergroten. De aandacht voor deze agenda neemt toe: we zien een gestage toename van het aantal nationale en regionale actieplannen, toezeggingen, debatten, resoluties en verslagen.

Meer dan twintig jaar na de goedkeuring van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad is de vooruitgang op het gebied van de deelname van vrouwen aan vredesprocessen echter traag, ongelijk en onvoldoende. Er moest iets worden gedaan.

Tijdens het mandaat als verkozen lid van de Veiligheidsraad heeft België zich ingezet om het normatieve kader voor vrouwen, vrede en veiligheid te versterken. België heeft ook de deelname van vrouwen aan de vergaderingen van de Veiligheidsraad actief bevorderd. We herinneren ons de interventie van mevrouw Wafa’a Alsaidy, die er bij de landen op aandrong om de steun aan de militaire operaties in Jemen te beëindigen. Ook verwijs ik graag naar mevrouw Nujeen Mustafa, die de uitdagingen voor vrouwen met een handicap in gewapende conflicten beschreef. En vele andere vrouwen.

Vredesakkoorden geven vorm aan de toekomst van een land. Vrouwen zouden aan tafel moeten zitten. Er moet naar vrouwen worden geluisterd. Hun inclusie en zinvolle participatie is cruciaal om duurzame vrede en duurzame samenlevingen op te bouwen. En ze moeten daarin gesteund worden.

Ik voel me daarom bemoedigd door het nieuwe instrument dat vandaag is gelanceerd en ik feliciteer de VN met het opzetten ervan. Het fonds is flexibel en beantwoordt aan een zeer duidelijke behoefte. Het is ingebed in de lokale contexten en biedt concrete mogelijkheden voor vrouwen en vrouwenorganisaties.

Het is een van die instrumenten waarbij men zich afvraagt waarom het niet eerder werd ontwikkeld.

Om al deze redenen is België trots om donor te zijn van het Women’s Peace and Humanitarian Fund en zijn Rapid Response Window. We hopen dat deze bijdrage een hefboomeffect zal hebben op andere bijdragen en actie zal doen toenemen.

We zijn het verschuldigd aan Wafa’a Alsaidy, aan Nujeen Mustafa en de vele andere vrouwelijke leiders, vredeshandhavers en mensenrechtenactivisten wereldwijd wiens stem gehoord moet worden.

Dank u wel.