Eerste minister Charles Michel heeft vandaag in de Ministerraad bekendgemaakt dat hij de vice-eersteministers enkele dagen geleden had laten weten dat hij zich uitsluitend wou toeleggen op de voorbereiding van zijn Europese functie en dus ten laatste begin november ontlast wou worden van zijn verantwoordelijkheid als eerste minister.

Op basis van de vaststelling dat er op dit moment nog geen begin is genomen met de vorming van een federale regering na de verkiezingen 2019, is hij deze week ook gestart met raadplegingen over de modaliteiten van zijn vervanging in lopende zaken.

De eerste minister zal voor een vlotte en verantwoorde overgang zorgen, in het belang van de burgers en de staat.