Het Overlegcomité is op maandag 9 maart bijeengekomen onder voorzitterschap van de Eerste Minister, Sophie Wilmès. Het doel van deze bijeenkomst was om de situatie in België met betrekking tot covid-19 nauwkeurig te evalueren.

Tijdens deze vergadering werd bevestigd – in overeenstemming met de analyse van de Risk Management Group (RMG) – dat België zich nog steeds in fase 2 van het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid bevindt. De containment-maatregelen blijven nog steeds van kracht. Bijkomende zogenaamde social distancing-maatregelen die door de RMG zijn voorbereid, zullen op dinsdag 10 maart worden besproken binnen de Nationale Veiligheidsraad, in aanwezigheid van de ministers-presidenten.

De federale regering heeft ook bevestigd dat er een overheidsopdracht is gegund voor de aankoop van chirurgische maskers en FFP2. Een plan voor de verdeling van deze maskers over de verschillende deelstaten in het land wordt ontwikkeld door de RMG.

De Risk Management Group is gevraagd het actie- en preventieplan te coördineren voor kwetsbare mensen uit risicogroepen. In dit verband heeft het Overlegcomité kennis genomen van de aanbevelingen met betrekking tot de prioritering van de tests en de ontwikkeling van het aanbod van laboratoria die deze tests kunnen uitvoeren.

Met de steun van de deelstaten zal de Eerste minister, Sophie Wilmès, in overleg met haar collega’s van de Benelux, pleiten voor het behoud van het vrije verkeer van medische producten binnen de Europese Unie. Op dit vlak heeft premier Wilmès vanmiddag al contact gehad met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Vanavond is er een teleconferentie gepland met de premiers van Luxemburg en Nederland.

Ten slotte heeft het Comité twee interfederale woordvoerders aangesteld die belast zijn met informatie en communicatie over covid-19: Steven Van Gucht (NL), voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus en Emmanuel André (FR), lid van het Referentielaboratorium voor het coronavirus (KULeuven).