Vandaag, donderdag 11 november, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, een ontmoeting gehad met Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor interinstitutionele betrekkingen en Prognoses. Deze werkvergadering was een gelegenheid om de balans op te maken van de lopende gesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de problemen in Noord-Ierland.

Sophie Wilmès heeft Commissaris Šefčovič op de hoogte kunnen brengen van de gesprekken die ze met haar Ierse en Britse ambtgenoten heeft gevoerd tijdens haar bezoek aan Ierland en het Verenigd Koninkrijk begin oktober. België blijft van mening dat geen van beide partijen gebaat is bij een escalatie van de spanningen rond de post-Brexit-situatie. Bij monde van zijn vicepremier verheugt België zich over de constructieve houding van de Europese Commissie, die verschillende voorstellen heeft gedaan voor flexibiliteit in het kader van het Noord-Ierse protocol inzake douaneaspecten, sanitaire en fytosanitaire voorschriften en geneesmiddelen. “Het is duidelijk dat de Europese Unie aan de kant van de oplossing staat. De voorstellen die de Commissie op tafel heeft gelegd, gaan in de goede richting en wij steunen ze: ze bieden een antwoord op concrete problemen op het terrein, terwijl ze binnen het kader blijven van de overeenkomst die de EU en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit hebben gesloten; een overeenkomst die – ter herinnering – ondertekend is door de huidige premier en door het Britse parlement is geratificeerd. Deze overeenkomst waarborgt de integriteit van de interne markt en de handhaving van onze kwaliteitsnormen. Daarom moet het worden gerespecteerdaldus Sophie Wilmès.