Dames en heren,

Beste vrienden, beste liberale vrienden,

 

Bij de Mouvement Réformateur is het gebruikelijk dat we in september opnieuw samenkomen – sympathisanten, militanten, volksvertegenwoordigers en verkozenen – om de politieke rentree in te luiden, maar vooral om samen de projecten van onze partij voor te bereiden…

Het is een moment van vreugde, plezier en optimisme dat ik net als u heel erg koester.

Maar dit jaar heeft COVID-19 – weer eens – de gewone gang van zaken op zijn kop gezet.

Niks is gewoon in 2020.

Toch zijn we ondanks de beperkingen en rekening houdend met de risico’s van de epidemie, allemaal op zoek naar manieren om weer een beetje normaal te leven.

Dat geldt voor ons dagelijks leven.

En dat geldt ook voor onze politieke beweging en voor deze jaarlijkse afspraak.
Nu we niet fysiek kunnen samenkomen, maken we dankbaar gebruik van de technologie om elkaar op een andere manier terug te zien.

Ik ben dus erg blij dat ik me rechtstreeks tot u kan richten, ook al zit er een scherm tussen.

De afgelopen maanden kennen hun gelijke niet. In hele de geschiedenis van ons land hebben we nooit zoiets meegemaakt.
We werden geconfronteerd met een onzichtbare dreiging, waarover wij -en zelfs de wetenschap – nog steeds niet alles weten, en we hebben moeilijke beslissingen moeten nemen. Soms drastische beslissingen.

Een aantal van onze fundamentele vrijheden moesten tijdelijk worden ingeperkt – andere zijn dat nog steeds.
Geen enkele democraat gaat licht over dit soort beslissingen.

En al zeker niet als hij even verknocht is aan die vrijheden als ik.

We hebben onze plicht gedaan, goed wetende dat deze beslissingen, ook al zijn ze tijdelijk, een diepgaande, soms een harde impact hadden op onze samenleving.
We hebben er allemaal alles aan gedaan om de juiste koers te blijven volgen, wat er ook op ons af is gekomen.
Ieder op zijn niveau.

We zijn al degenen die op de piek van de crisis zijn blijven werken om voor ons te zorgen of om ons land draaiende te houden, eeuwig dankbaar.

Heel België mag trots zijn op de inspanningen van zijn bevolking.

Vandaag zijn we het aan onszelf verplicht om weer mogelijkheden te openen – voor iedereen.

 

Stap voor stap, goed bewust van de fragiliteit van de situatie, kunnen we ons persoonlijke en professionele leven weer opnemen en daar ons geluk in vinden.

We kunnen mekaar terugvinden – ook al zullen we hiervoor nog veel inspanningen moeten leveren. Covid is er nog steeds.
Het blijven volgen van de regels – ook als ze versoepeld worden – betekent dat we moeten blijven bijdragen aan het algemeen belang. We moeten onszelf beschermen, maar ook de anderen.
We moeten moed en solidariteit tonen – zelfs wanneer we het beu worden. Zelfs als het niet perfect is.

Vandaag moeten we naar de toekomst kijken.

Dit is het hoofddoel van dit “Libre Débat”, dat door onze partij en onze voorzitter, Georges-Louis Bouchez wordt georganiseerd.

Ik denk dat we niet alleen moeten proberen om terug te keren naar de situatie van vóór de crisis.

Het is de rol van onze beweging om een betere toekomst na te streven.

Meer welvaart, meer solidariteit.

Voor ons is er niets onmogelijk.

We hebben tal van werven voor ons liggen.

Natuurlijk op het vlak van de volksgezondheid, maar dat niet alleen.

Dit zal de komende jaren wel een belangrijk thema zijn omdat we een optimaal gezondheidssysteem nastreven met zorgpersoneel dat wordt gewaardeerd in zijn werk.

 

Onze economie zal zich ook moeten herstellen en weer worden opgebouwd.

Onze bedrijven en ondernemers zullen steun nodig hebben om hun activiteiten weer op volle kracht te doen draaien.

De sectoren die het meest onder de huidige crisis te lijden hebben, moeten worden geholpen om ervoor te zorgen dat ze zich kunnen herstellen.

We moeten ook onze burgers beter beschermen en niet alleen op gezondheidsvlak. We moeten alle sociale problemen aanpakken.

Tegen de risico’s van het leven moeten de liberalen met nieuwe oplossingen komen en een sterke schouder bieden.

Tot slot zijn er belangrijke kwesties die COVID niet mag overschaduwen:

  • onderwijs
  • veiligheid en justitie;
  • digitaal en de evolutie van de technologie;

Dit alles in een maatschappijmodel dat – eindelijk – respect heeft voor onze planeet, maar evenzeer voor de belangrijke evenwichten in ons leven.

De verhouding tot werk, het evenwicht tussen privé- en beroepsleven moet absoluut centraal staan in het debat.

Ieder van ons streeft naar geluk, en daarvoor moeten we alle inspanningen doen.

 

 

Het is cruciaal om oor te hebben voor dit streven en er op in te spelen. Om deze kwesties weer in handen te nemen, zoals u vanmorgen heeft gedaan.
Uit onze discussies zullen concrete voorstellen naar voren komen.

Politieke lijnen die de komende jaren ons doen zullen bepalen. We mogen het belang van dit werk niet onderschatten.

Ik twijfel er niet aan dat deze voorstellen een directe bron van inspiratie zullen vormen voor ons werk en onze verwezenlijkingen in de parlementen en binnen de regeringen.

Op alle beleidsniveaus.

Ook op federaal niveau.

Vandaag is het hoog tijd om een nieuwe federale ploeg te vormen.

Deze regering heeft uiteraard onvermoeibaar gewerkt – in het belang van iedereen – en dat ondanks de talloze moeilijkheden.

Dat zullen we trouwens vastberaden en met volle overtuiging blijven doen – zo lang het nodig is.

U kunt op ons rekenen.

Maar wat ons land in de eerste plaats nodig heeft, is een federaal team met een stabiele meerderheid.

Een team dat in staat is een ambitieuze relancestrategie voor te stellen en die samen met het parlement uit te voeren.

De onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe federale regering schieten op.

 

Helaas heeft COVID – ook hier weer – roet in het eten gestrooid en de onderhandelingskalender op zijn kop gezet.

Er is dus meer tijd nodig om de onderhandelingen af te ronden.

De voorzitters van de betrokken partijen hebben dan ook een nieuw scenario voorgesteld aan de Koning en de huidige regering.

Ze hebben ons gevraagd om tot 1 oktober in functie te blijven, omdat er tijdens die twee extra twee weken een volwaardige regering nodig is om de crisis verder te kunnen beheren.

Ik hecht zeer veel belang aan mijn woord en blijf ter beschikking staan van het parlement, dat met een meerderheid van zijn leden zal beslissen of het deze wil deelt.

Ik streef net als u naar een nieuwe dynamiek. Het land heeft het nodig.

Een positieve dynamiek. Een gedurfde dynamiek, gedreven door de wens om samen te werken.

Een ambitieus, toekomstgericht regeringsproject, dat gebaseerd moet zijn op luisterbereidheid en dialoog, want dat is de enige manier om vooruitgang te kunnen boeken.

Een regeringsproject onder leiding van een team dat zich ten dienste stelt van zijn land en al zijn inwoners – zonder onderscheid.

Dat is mogelijk. Daar ben ik van overtuigd.

Draag zorg voor jezelf en voor mekaar.