Om de situatie aan de Grieks-Turkse grens op te lossen zijn er verschillende actieterreinen: staakt-het-vuren Idlib, gegarandeerde humanitaire hulp aan Syrië, EU-buitengrenzen die gerespecteerd worden en een gecoördineerd asiel- en migratiebeleid. Hierbij mijn tussenkomst in de Kamer.

#begov