Het Overlegcomité is deze vrijdagmiddag virtueel bijeengekomen om de situatie in de woonzorgcentra te bespreken.

Er werd opnieuw bevestigd dat alle deelstaten en de federale overheid bereid zijn om het personeel en de bewoners van de woonzorgcentra grondig te testen.

Er werd ook opnieuw bevestigd dat men, via de gewesten en gemeenschappen, een voorafgaand overleg met de sector wil organiseren om een regeling uit te werken waarbij bewoners van de voorzieningen bezoek kunnen ontvangen door een familielid dat al vijftien dagen vrij is van symptomen, en dit onder de vereiste voorwaarden ter bescherming van de gezondheid.

Daarnaast heeft het Overlegcomité ook overeenstemming bereikt over de inzet van Defensie in de rusthuizen, over de aanpak van de schakelzorgcentra en de vrijwilligers in de woonzorgcentra.