Vandaag, woensdag 14 april, zijn de NAVO-bondgenoten via videoconferentie bijeengekomen om een beslissing te nemen over het einde van de Resolute Support-missie en de terugtrekking uit Afghanistan, waar al bijna 20 jaar NAVO-troepen aanwezig zijn.

België blijft ervan overtuigd dat een intra-Afghaans politiek akkoord de beste garantie is voor de stabiliteit van het land met het oog op een geleidelijke wederopbouw. De Vredesconferentie over Afghanistan die voor 24 april in Istanbul is gepland, is dan ook de volgende grote kans om via onderhandelingen een politieke uitweg te vinden voor het conflict. Die zal erop gericht zijn de Taliban en de Afghaanse regering tot een akkoord te brengen over de te volgen routekaart. “De aankondiging van onze militaire terugtrekking enkele dagen voor deze conferentie zou tot gevolg kunnen hebben dat de druk op de Taliban vermindert, waardoor zij minder geneigd zouden kunnen zijn om een akkoord na te streven”, legt vicepremier Wilmès uit. “Het is daarom van essentieel belang het vredesproces nog nauwlettender te volgen.” Ze voegt eraan toe: “Wij willen de verworvenheden van de afgelopen twee decennia niet in gevaar brengen. Zo is er vooruitgang geboekt op het gebied van de rechten en vrijheden van het Afghaanse volk. Ik denk in het bijzonder aan vrouwen en kinderen. Wij zijn en blijven solidair met het Afghaanse volk. Maar onze relaties zullen afhangen van de mate waarin de autoriteiten zich inzetten voor dezelfde waarden en grondbeginselen als ons land.”

“We hebben ook hard gewerkt om de internationale veiligheid te garanderen. Om te vermijden dat er wat dat betreft een stap achteruit wordt gezet, wil België dat de NAVO blijft samenwerken met regionale actoren en de Europese Unie om de stabiliteit van de regio te verzekeren en elke heropleving van het terrorisme die onze landen en onze mensen zou bedreigen, te bestrijden” voegt de vicepremier eraan toe.

Minister Dedonder: “België heeft zich binnen de coalitie een zeer betrouwbare partner getoond door zich sinds 2003 samen met zijn NAVO-partners in te zetten voor ISAF. Tijdens de hele interventie van de coalitie in Afghanistan heeft de Belgische Defensie haar deel van de verantwoordelijkheid op zich genomen. Simultaan met de geplande terugtrekking van de Amerikaanse troepen, zal ook onze eigen terugtrekking beginnen. In de komende weken en maanden zal worden begonnen met de ordelijke terugtrekking van onze troepen, vanaf maandag wordt daarover gecoördineerd met onze Duitse partner – met wie onze contingenten de afgelopen 6 jaar zijn ingezet in het kader van operatie Resolute Support. Ik hou eraan alle militairen te bedanken die sinds 2003 aan deze operatie hebben deelgenomen.”

otan