We hebben onze doelstelling vastgelegd: koolstofneutraliteit tegen 2050. Om dat te bereiken, pleitte België op deze top onder meer voor meer flexibiliteit bij de toepassing van de Europese begrotingsregels die lidstaten in staat moeten stellen daadwerkelijk te investeren in de klimaattransitie. 🌍🌱 #EUCO

Lees het artikel