De federale regering en de Belgische farmaceutische industrie versnellen hun inspanningen in de strijd tegen COVID-19. Dat zijn ze donderdagavond overeengekomen in het kader van het zogenaamde R&D Bioplatform. Het gaat heel concreet over het versnellen van de procedures om in ons land klinische studies op te starten naar nieuwe vaccins en behandelingen tegen het virus, het opschalen van de testcapaciteit zodat het testen van COVID-19 patiënten voortaan ook in labo’s van de farmabedrijven zal kunnen gebeuren.

Deze concrete afspraken werden gemaakt in het kader van het “R&D Bioplatform”, een initiatief dat in 2005 opgezet werd door de federale regering en dat regeringsleden samenbrengt met bedrijfsleiders van farmabedrijven in ons land en pharma.be. Het overleg vond plaats onder leiding van Eerste minister Sophie Wilmès.

 

Eerste Minister Sophie Wilmès: « België neemt internationaal een belangrijke plaats in op het gebied van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling. We hebben een sterke reputatie, want in ons land hebben we talent en competenties te over op dit gebied. We moeten daar nu gebruik van maken, want we moeten alle krachten verzamelen in de strijd tegen het Coronavirus. Het hele land moet zich verenigen in deze strijd. Het is prachtig om vast te stellen dat de farmaceutische sector zich achter deze collectieve inspanning schaart ».

Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De enorme uitdagingen waar het nieuwe coronavirus ons voor plaatst kunnen we enkel samen overwinnen. De overheid, de biotech- en de farmasector slaan de handen nu in elkaar om de strijd op te voeren. Dit platform zal de zoektocht naar een vaccin en naar nieuwe behandelingen nog versnellen en zal ons helpen om de testcapaciteit op te trekken.”

Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda die de regerings-taskforce ‘COVID-19’-supply leidt: “De unieke samenwerking van het hele farma- en biotech ecosysteem met de publieke sector in België is echt een  succesverhaal.  Deze crisis leert ons nog eens wat voor kennis en talent we in huis hebben. Ik ben tevreden met deze gezamenlijke inspanningen om dit coronavirus te overwinnen. Zoals mijn collega Maggie De Block zegt, we hebben het virus bij zijn nekvel en we mogen nu niet lossen. Dat betekent dat we met zijn allen moeten blijven samenwerken en ons houden aan alle getroffen maatregelen.”

Nathalie Muyle, Minister van Werk en Economie: “De biofarmaceutische sector is erkend in België, vooral voor zijn innovatievermogen. De sector is dus een toonaangevende partner als het gaat om de bescherming van de gezondheid van onze mensen. Tegelijk hebben we oor voor de bezorgdheden die ze daar hebben over de crisis die we doormaken. Het is belangrijk dat deze sector dezelfde steun kan krijgen als andere spelers in onze economie. »

 

Op het overleg werd een overzicht gegeven van de verschillende initiatieven die farmaceutische en biotech bedrijven nemen in ons land in de strijd tegen het COVID-19 Coronavirus. Daarnaast werden ook een aantal bijkomende initiatieven door de biofarma-bedrijven besproken die op korte termijn in stelling gebracht kunnen worden.

De regering kondigde een reeks maatregelen aan, zo ondermeer dat klinische studies naar vaccins en nieuwe geneesmiddelen al na vier dagen zullen opgestart kunnen worden na indiening bij het FAGG, terwijl dat nu nog doorgaans vijftien dagen tot een maand in beslag neemt. Daarnaast wordt de capaciteit in ons land om patiënten op COVID-19 te kunnen testen gevoelig verhoogd, doordat labo’s van farmabedrijven ook voor de nodige tests zullen zorgen. De bedrijven stellen bovendien alles in het werk om te beantwoorden aan de noden van de gezondheidswerkers in België, ondermeer via het omgooien van productielijnen om desinfecterende handgels te maken.

In het kader van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen heeft de regering haar bereidheid bevestigd om een Belgische unit op te richten voor de bestrijding van besmettelijke ziekten, die uniek is in Europa. Dit zou het mogelijk maken om fase 1 klinische studies en human challenge klinische studies uit te voeren in een optimale omgeving en zo het onderzoek rond COVID-19 te versnellen. De financiering ervan zou gebaseerd zijn op een publiek-privaat partnerschap van 40 miljoen euro.

 

Catherine Rutten, CEO van pharma.be: “We verwelkomen de beslissing van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten om klinische studies met betrekking tot COVID-19 voortaan ultrasnel, op vier dagen tijd (!), goed te keuren. Dit is voor farmabedrijven bijzonder belangrijk. Het is het verder zetten van het beleid van de voorbije jaren waarin grote inspanningen werden geleverd om België te promoten als hotspot voor farmaceutisch klinisch onderzoek”.

Karel Van De Sompel, Algemeen Directeur van Pfizer België en voorzitter van pharma.be : “Pfizer zet momenteel alles in op het vinden van zowel een antiviraal geneesmiddel als een vaccin tegen het COVID-19 coronavirus. Wij hopen daarin dit jaar nog te slagen. Wij doen er dan ook alles aan opdat de Belgische patiënten hier zo snel mogelijk de vruchten kunnen van plukken. Ik ben tevens blij te zien dat meerdere bedrijven hun onderzoeksactiviteiten vandaag maximaal richten op het vinden van een vaccin of behandeling. Dit verhoogt de kans op slagen aanzienlijk.”

Sonja Willems, Algemeen Directeur van Janssen België en Nederland : “Door de unieke en intense samenwerking tussen de federale overheid, de administraties en onze mensen, zullen we op 10 dagen tijd van nul een volledig geautomatiseerd, hoogtechnologisch, moleculair-biologisch operationeel lab voorbereiden voor het significant uitbreiden van de Belgische Corona testcapaciteit. Dat is zelfs in Janssen termen, ongezien.”

Patrick Florent, Afgevaardigd Bestuurder GSK Vaccins: “GSK heeft de afgelopen weken intens samengewerkt met de federale overheid om de testcapaciteit voor het COVID-19 Coronavirus drastisch te verhogen. We zijn positief verrast van hoe onze overheid dit aanpakt. Van 2.500 testen per dag naar 10.000 brengt ons per capita op het niveau van de beste leerling van de klas, met name Duitsland. Daarenboven blijft GSK nagaan of we deze 10.000 testen per dag veel verder kunnen oprekken indien nodig”.

Didier Malherbe, Afgevaardigd Bestuurder UCB België  – “Dankzij de uitstekende samenwerking tussen bedrijven en autoriteiten, de initiatieven van onze werknemers en de kracht van de wetenschappelijke partnerships, neemt UCB verschillende initiatieven in de strijd tegen het COVID-19 Coronavirus en haar gevolgen. Nieuwe projecten worden opgestart, van onderzoek tot productie, waaronder ook het opzetten van een diagnostisch laboratorium in Braine-l’Alleud, dat de andere laboratoria van de groep zal bijstaan. UCB zal ook haar kennis over de Chinese markt ter beschikking stellen van de overheden om hen te ondersteunen in hun contacten met de plaatselijke toeleveranciers”.

 

Over het R&D bioplatform

Het “R&D Bioplatform” is een initiatief van de federale regering dat regeringsleden samenbrengt met bedrijfsleiders van farmabedrijven in ons land en pharma.be. Het overleg vond plaats onder leiding van Eerste Minister Sophie Wilmès, en werd bijgewoond door vice-Eerste Minister Koen Geens, vice-Eerste Minister David Clarinval, Minister van Economie Nathalie Muylle, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer die de regerings-taskforce ‘COVID-19’-supply leidt, en de heer Xavier De Cuyper, Directeur Generaal van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG en voorzitter van de werkgroepen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen binnen de regerings-taskforce ‘COVID-19’.

De farmaceutische industrie was vertegenwoordigd door de vier ‘Health, Science and Technology’-bedrijven (GSK, Janssen, Pfizer, UCB) en de koepelorganisatie pharma.be.

België wordt wereldwijd erkend als één van de belangrijkste onderzoeks- en productiecentra voor de farmaceutische sector. De farmasector investeert in ons land jaarlijks voor meer dan 3,6 miljard EUR in Onderzoek en Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins.