Samen met vicepremier en minister van Ambtenarenzaken David Clarinval en de vertegenwoordigers van de deelstaten hebben we digitaal vergaderd met het Comité A om te luisteren naar de bezorgheden van de publieke sector in verband met de huidige crisis. Ook voor hen gaat het werk door. Ik dank hen voor hun inzet.

© Sophie Wilmes / Photo : Thomas Daems
© Sophie Wilmes / Photo : Thomas Daems