Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van deze dinsdag 10 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, beslist om bijkomende maatregelen te nemen met betrekking tot het beheer van de verspreiding van Covid-19 in België. Voor alle duidelijkheid: we blijven in fase 2, die versterkt wordt met nieuwe maatregelen. Het gaat om “social distancing“-maatregelen die tot doel hebben het contact tussen mensen die potentieel drager zijn van het virus, te beperken.

De politieke beslissingen die in deze Nationale Veiligheidsraad werden genomen, zijn gebaseerd op de aanbevelingen van deskundigen van de Risk Assessment Group en de Risk Management Group.

Deze aanbevelingen zijn geldig vanaf vandaag tot eind maart. Bovendien blijven we de situatie dagelijks beoordelen en kunnen de aanbevelingen worden aangepast aan de evolutie van de situatie. De operationaliteit van deze aanbevelingen zal afhangen van de bevoegde autoriteiten, d.w.z. de burgemeesters, de gouverneurs en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De minister van Binnenlandse Zaken zal vandaag om 19 uur de gouverneurs ontmoeten in aanwezigheid van de FOD Volksgezondheid en de directeur van de Risk Management Group.

Wat de scholen betreft :

  • Er wordt niet aangeraden om de scholen te sluiten, omdat er maatregelen zijn genomen om mogelijk besmette personen af te zonderen. Zodra er zich symptomen voordoen, wordt immers aangeraden om thuis te blijven.
  • Schoolfeesten en schoolbezoeken aan instellingen waar kwetsbare groepen aanwezig zijn, worden wel afgeraden.
  • In het geval van meerdaagse schoolreizen moeten de organiserende autoriteiten regelmatig de aanbevelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken raadplegen, die regelmatig worden bijgewerkt.
  • In het algemeen wordt aanbevolen om meerdaagse schoolreizen vooralsnog uit te stellen, omdat de gezondheidssituatie ter plaatse waarschijnlijk zal veranderen.
  • Schoolreizen van 1 dag kunnen plaatsvinden en zeker als ze in de open lucht worden gehouden.

Wat grote publieke evenementen betreft:

  • Aanbeveling om evenementen van 1.000 personen en meer die binnen plaatsvinden, te verbieden. De burgemeesters, de gouverneurs en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nemen in dit verband de nodige maatregelen.
  • Risicopersonen worden geadviseerd om geen openbare evenementen bij te wonen, ook niet in openlucht.

Wat het werk betreft:

  • Gaan werken mag zeker, maar telewerken wordt aangemoedigd. Deze maatregelen voorkomen ook dat het openbaar vervoer op de spitsuren wordt overbelast.
  • Er wordt voorgesteld om teleconferenties te organiseren en niet-essentiële vergaderingen te annuleren.

Wat de mobiliteit betreft:

  • Het openbaar vervoer mag nog steeds worden gebruikt.

In het algemeen blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing, d.w.z. de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en nauw contact vermijden. We herinneren a fortiori aan de toepassing van deze fundamentele voorzorgsmaatregelen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.