Vandaag, vrijdag 4 maart, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès deelgenomen aan een buitengewone ministeriële NAVO-bijeenkomst. Deze bijeenkomst werd uitgebreid met de ministers van Buitenlandse Zaken van Finland en Zweden, en met de Hoge Buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell. Het doel was een stand van zaken op te maken van de militaire agressie van Rusland in Oekraïne.

In haar tussenkomst legde de vicepremier de nadruk op verschillende punten. Ten eerste toonde ze zich tevreden over de eenheid en vastberadenheid van de bondgenoten tegenover de Russische agressie. Ze herhaalde ook de nood om maximale druk te blijven uitoefenen op Rusland en Belarus om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken en de Russische troepen terug te trekken.

Sophie Wilmès pleitte bij de bondgenoten en de partners buiten de Alliantie nogmaals voor een blijvende, nauwe samenwerking. “We moeten onze bilaterale initiatieven zeer goed coördineren om de nodige bijstand aan de Oekraïners te verlenen in hun legitieme recht om zichzelf te verdedigen zonder te riskeren dat het conflict overslaat naar de rest van Europa”, aldus de vicepremier, waarbij ze terloops toevoegde dat de NAVO geen partij is in het conflict en een defensieve alliantie blijft.

Ook de relatie tussen de NAVO en Rusland kwam ter sprake. België meent dat we onze betrekkingen met Moskou moeten heroverwegen, rekening houdend met de langetermijngevolgen van de huidige situatie. Sophie Wilmès: “We mogen de beschikbare mechanismen tot dialoog, die we in de toekomst zouden kunnen gebruiken, niet opgeven. Al maakt Rusland vandaag iedere dialoog onmogelijk door voor oorlog te kiezen en daarin te volharden.” Rusland en Oekraïne zijn niettemin besprekingen begonnen, die hebben geleid tot een akkoord over humanitaire corridors. De details van deze overeenkomst moeten nu openbaar worden gemaakt om te bepalen hoe ze op het terrein zal worden vertaald.

Los van de actualiteit, vormt het huidige conflict in Oekraïne een belangrijke kwestie voor de toekomst van de NAVO. Sophie Wilmès: “We moeten de huidige context beginnen te integreren in onze reflectie om te bepalen hoe de NAVO op haar grondgebied optreedt en hoe ze haar toekomst als Bondgenootschap ziet. Dit proces is in overeenstemming met wat gebeurt rond het strategisch concept NAVO 2030.”